RUBRIKY
EDITORIAL

Dva roky do povinného ověřování léčiv

Před rokem bylo zveřejněno prováděcí nařízení k evropské směrnici o boji proti padělání. Za dva roky tak budou moci výrobci uvést na trh pouze receptové léčivé přípravky opatřené dvěma bezpečnostními prvky, které musejí být před výdejem pacientovi ověřeny. Portál APATYKÁŘ® sleduje téma, které zásadně ovlivní všechny subjekty v distribučním řetězci léčiv, jako jediné české odborné médium velmi detailně a přinesl v uplynulých letech podrobné tématické speciály – o protipadělkové směrnici a bezpečnostních prvcích.

Situace v různých evropských zemích je různorodá, nicméně relativně nejdále jsou se zaváděním v Německu. Je to dáno „německou“ precizností a přístupem k zákonným povinnostem, ale i tím, že zde již léta vyvíjejí svůj vlastní národní projekt securPharm. Ten portálu APATYKÁŘ® osobně prezentoval jeho generální ředitel Dr. Reinhard Hoferichter. Německý systém je od července 2015 napojen i do evropského technického systému pro ověření pravosti léčivých přípravků a tento evropský hub je již některými společnostmi k přenosu dat o baleních používán. Rok 2017 bude pro tento projekt opět přelomový. Odstartoval pilotní projekt ověřování léčiv ve specifických podmínkách nemocničních lékáren a do konce roku chce připojit dalších 100 firem. V roce 2018 pak má následovat urychlené připojení všech lékáren a velkoobchodů. To má definitivně otestovat poslední technické záležitosti, než se celý německý projekt naostro spustí od února 2019.

Podle ověření portálu APATYKÁŘ® u kolegů v zemích, kde nějaký systém (ať již securPharm či zatím v EU většinový od společnosti Aegate) pro online ověření již testovali je odezva velmi rychlá (do 500 ms, jen pro srovnání, načtení e-receptu trvá v české lékárně i jednotky sekund). Nepředpokládá se tedy, že by celý proces měl lékárníky při výdeji nějak zatěžovat nad běžný rámec. Jak uvedl dříve v rozhovoru pro portál APATYKÁŘ® Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního průmyslu, která v ČR implementaci evropského modelu zaštiťuje, první testy by měly v tomto roce proběhnout také u nás.

Portál APATYKÁŘ® je jediné české zpravodajské médium, které se orientuje více než 17 let čistě na oblast farmacie a lékárenství. Je základním zdrojem informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie. Ti oceňují zejména exkluzivitu, aktuálnost, objektivitu a skutečnou nezávislost zveřejňovaných informací, díky čemuž je dlouholetým lídrem trhu.

HLAVNÍ ZPRÁVY

900 zdravotnických týmů po celé Evropě se propojí v rámci evropských referenčních sítí

Od 1. března 2017 zahajují provoz nově vytvořené evropské referenční sítě. Ty představují unikátní a inovační platformy pro přeshraniční spolupráci mezi specialisty v oblasti diagnostiky a léčby vzácných nebo málo rozšířených komplexních onemocnění.

WHO zveřejnila seznam bakterií, pro které jsou naléhavě zapotřebí nová antibiotika

WHO zveřejnila vůbec první seznam na antibiotika rezistentních prioritních patogenů. Jedná se o seznam 12 druhů bakterií, které představují největší hrozbu pro lidské zdraví.

MUDr. JUDr. Petr Honěk: Cenový tlak na kompletní switch z biologik na biosimilars bude

Schopnost ufinancovat moderní léčbu vede ze strany plátců k ohlížení se po levnějších variantách. S příchodem nových biosimilars na trh především v oblasti centrové léčby, přičemž cena posílí kompletní switch z biologik na biosimilars.

Evropský průmysl vyzval Evropskou komisi k ambiciózní průmyslové strategii

92 evropských asociací výrobců z různých oblastí průmyslu podepsalo společnou deklaraci ambiciózní průmyslové strategie. Vyzývají evropské instituce, aby přispěly k navrácení evropského průmyslu na vedoucí pozici ve světě.

Švýcarsko prosazuje bezpečnostní prvky pro ověřování léčiv jako EU

Švýcarská Spolková rada má v úmyslu zintenzívnit boj proti padělání léčiv a snížit rizika tohoto nelegálního obchodu pro zdraví pacientů. Prosazuje na obalech léčiv stejné bezpečnostní prvky, jako jsou definovány v evropské protipadělkové směrnici.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2017, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Apatykář® je registrovaná ochranná známka. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®, neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.