RUBRIKY
EDITORIAL

Lékárníci se testu proporcionality nevyhnou, profese může doznat změn

Jak informoval portál APATYKÁŘ®, ve čtvrtek 28. června 2018 podepsali zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise nové právní předpisy, které mají zajistit, že vnitrostátní právní úprava profesionálních služeb nebude vytvářet zbytečné překážky volnému pohybu odborníků. Tzv. test proporcionality se uplatní i u lékárníků, což může mít zásadní dopad na výkon profese.

Směrnice požaduje, aby členské státy důkladně posoudily náklady a přínosy plánovaných právních předpisů o odborných službách provedením tzv. testu proporcionality. Evropská komise předložila návrh v lednu roku 2017 v rámci dalších opatření, která nově posílí ekonomiku služeb EU. Přibližně 50 milionů lidí – 22 % evropské pracovní síly – pracuje v povoláních, k nimž je přístup podmíněn získáním zvláštní kvalifikace nebo pro která je vyhrazen specifický titul, například lékárníci nebo architekti.

Regulace má často své opodstatnění u řady povolání, například těch, která souvisejí se zdravím a bezpečností. Zbytečně zatěžující a zastaralá pravidla však mohou v mnoha případech kvalifikovaným uchazečům získání takové práce neodůvodněně ztěžovat. K tomu dochází také na úkor spotřebitelů. EU svobodná povolání nereguluje ani nedereguluje – to zůstává v pravomoci členských států. Avšak podle právních předpisů EU musí členský stát určit, zda jsou nové vnitrostátní požadavky na tato povolání nezbytné a vyvážené.

Protože jde o směrnici z pohledu lékárenství zcela zásadní, portál APATYKÁŘ® téma podrobně rozebírá ve svém speciálu. Jak vyplývá ze schválené směrnice, může se významně dotknout i profese lékárníka. Přináší totiž povinnost příslušných orgánů posoudit mj. opodstatněnost regulace výkonu povolání, rozsah odborných činností vyhrazených pro držitele určité odborné kvalifikace, jmenovitě zda a proč činnosti vyhrazené pro určitá povolání mohou nebo nemohou být sdíleny s jinými povoláními, opodstatněnost povinného členství v komorách, režimy registrace nebo autorizace, zejména pokud tyto požadavky zahrnují také povinnost mít určitou odbornou kvalifikaci či množstevní omezení, zejména požadavky omezující počet autorizací, na jejichž základě lze vykonávat povolání, nebo požadavky stanovující minimální nebo maximální počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků nebo zástupců majících konkrétní odborné kvalifikace.

Členské státy mají nyní dva roky na to, aby implementovaly nové předpisy do vnitrostátního práva.

Portál APATYKÁŘ® je jediné české zpravodajské médium, které se orientuje více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a provozují jej aktivně praktikující lékárníci. Je základním zdrojem informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie. Ti oceňují zejména aktuálnost, objektivitu a skutečnou nezávislost zveřejňovaných informací, díky čemuž je dlouholetým lídrem trhu.

HLAVNÍ ZPRÁVY

Řetězce: Dostupnost lékáren není problém, více nás tíží alarmující nedostatek odborníků

Řetězce lékáren zveřejnily svou představu rozdělení fondu zdravotních pojišťoven pro podporu lékáren v nedostupných oblastech. Zásadní však z jejich pohledu i z hlediska dalšího vývoje v lékárenství je především alarmující vývoj nedostatku pracovníků.

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vývoz přípravků Valsacor a Valsacombi

Ministerstvo zdravotnictví vydalo deváté předběžné opatření obecné povahy s platností od 23. července, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo ČR léčivé přípravky Valsacor a Valsacombi (Krka).

Proaktivní zveřejňování klinických dat EMA bylo úspěšné

EMA zveřejnila první zprávu o realizaci své politiky zveřejňování klinických údajů. Zahrnuje období jednoho roku od spuštění webu o klinických datech a uvádí seznam léčivých přípravků, u nichž byly zveřejněny klinické údaje, jakož i regulační dokumentace.

Finsko chce zjednodušit otevírání nových lékáren, systém je příliš rigidní

Finská vláda předložila návrh změn, které mají posílit poskytování lékárenských služeb a dodávku léčiv. Cílem je mírně deregulovat stávající rigidní systém, zjednodušit zřizování nových lékáren a posílit kontrolní pravomoci lékové regulační autority.

Nový byznys pro právníky – vymáhají od lékáren odškodné za chybný výdej

Poté, co se advokátní kanceláře specializovaly na vymáhání odškodnění za nežádoucí účinky léčiv po farmafirmách, mají nyní ve Spojených státech nový cíl – lékárny. Chtějí pro své klienty vymoci odškodnění po chybném výdeji v lékárnách.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Apatykář® je registrovaná ochranná známka. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®, neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.