RUBRIKY
EDITORIAL

„Prolékárenské“ zákony se obracejí proti lékárníkům

Portál APATYKÁŘ® dlouhodobě jako jediný informuje o změnách v lékárenství, které se dějí u našich sousedů. Jeho návštěvníci se tak jako první dozvěděli o změnách vlastnictví i v provozu lékáren Estonsku, Maďarsku a Polsku a mají rovněž možnost je detailně sledovat.

Portál však také upozorňuje na úskalí prosazované legislativy, jelikož ta drtivě dopadá právě na nezávislé lékárníky, na jejichž podporu je přijímána. Jak exkluzivně portál zjistil, nejnovějším příkladem je soudní rozsudek týkající se bezplatné zápůjčky inhalátoru pacientům reflektující polský zákaz reklamy lékáren. Paradoxně jsou tak lékárny reálně trestány za poskytování služeb pacientům.

Polský zákaz reklamy lékáren totiž vede k zákazu všech činností týkajících se prevence a zdravotního poradenství v lékárnách. Správní soud ve Varšavě vydal aktuálně rozsudek, podle něhož považuje inhalátory půjčované pacientům za projev zakázané reklamy lékáren. V odůvodnění rozsudku uvedl, že „zápůjčky prováděli lékárníci, přičemž tyto služby nejsou v seznamu farmaceutických služeb poskytovaných v lékárnách“. Podle soudu tak představují dodatečnou motivaci k využívání služeb této konkrétní lékárny a jsou také formou zakázané reklamy lékáren.

I kvůli polským příkladům upozorňuje portál APATYKÁŘ® dlouhodobě na rizika prosazování přemíry regulace do českého prostředí. Jak v případě regulace počtu lékáren, tak i v případě zákazu reklamy se ukazuje, že se opatření v konečném důsledku obracejí proti samotným lékárníkům. Ti tak jsou, např. v případě pronájmu, lépe „vydíratelní“ a výrazně omezen by byl i vstup mladších kolegů, kteří by si chtěli otevřít novou lékárnu. Výhodou by takový systém byl pouze pro stávající majitele.

Zcela jiná je totiž situace v případě tradičních trhů jako je Rakousko či Německo, kde byl historický vývoj odlišný, oproti českému trhu, kde by se do plně liberalizovaného prostředí vnesla regulace. Došlo by pouze k „zabetonování“ stávajícího stavu s minimální možností změny, což by vyhovovalo především sítím. Ostatně právě sítě podobné snahy nijak nekomentují. Podobně odmítavé stanovisko pro portál opakovaně vyjádřil mj. i president slovenské profesní organizace PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Portál APATYKÁŘ® je jediné české zpravodajské médium, které se orientuje více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a provozují jej aktivně praktikující lékárníci. Je základním zdrojem informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie. Ti oceňují zejména exkluzivitu, aktuálnost, objektivitu a skutečnou nezávislost zveřejňovaných informací, díky čemuž je dlouholetým lídrem trhu.

HLAVNÍ ZPRÁVY

Kontroly SÚKL 2017: Při přípravě sterilních léčivých přípravků je stále co zlepšovat

SÚKL zveřejnil výsledky kontrol nemocničních lékáren. Na 4 pracovištích z celkem 19 kontrolovaných odborných pracovišť pro přípravu sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek byly zjištěny závažné nedostatky.

EMA se zabývala podporou veterinárních orphan drug i moderní terapií

Správní rada EMA schválila na svém zasedání v Londýně zprávu o realizaci podpory vývoje veterinárních léčiv pro minoritní druhy a onemocnění, vyhodnotila schvalování přípravků pro moderní terapii a aktualizovala připravenost na Brexit a své přesídlení.

Kontroly SÚKL 2017: Neúčinný systém jištění kvality i distribuce z neschválených prostor

SÚKL zveřejnil výsledky kontrol v oblasti distribuce. Loni dále poklesl počet distributorů současně provozujících i lékárny. Ve dvou případech byla pro závažná porušení zásad správné distribuční praxe pozastavena platnost povolení k distribuci.

Kontroly SÚKL 2017: Neoprávněný výdej v ordinacích lékařů opět rostl

SÚKL zveřejnil výsledky kontrol podmínek zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče u poskytovatelů zdravotní péče. Oproti předcházejícímu období sice došlo k poklesu závažných pochybení, neoprávněný výdej v ordinacích ale opět roste.

Polská regulace v praxi – Lékárníci nemohou zapůjčit pacientům inhalátory, byla by to reklama

Jak exkluzivně zjistil portál APATYKÁŘ®, díky polskému zákazu reklamy lékáren jsou lékárny paradoxně trestány za poskytování služeb pacientům. Nejnověji totiž soud rozhodl o tom, že zápůjčka inhalátorů pacientům je nepovolenou reklamou.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Apatykář® je registrovaná ochranná známka. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®, neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.