RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE ČR A VE SVĚTĚ

Německý Spolkový soudní dvůr nepovažuje skonto poskytované distributorem lékárnám za nepřípustné

FOTO: Německý Spolkový dvůr

Německý Spolkový soudní dvůr rozhodl na konci minulého týdne o přípustnosti rabatů a skonta distributorů při dodávkách receptových léčivých přípravků lékárnám. Podle rozsudku nejsou farmadistributoři povinni stanovit minimální cenu.

Původní spor

Centrála pro ochranu proti nekalé soutěži podala žalobu na hednu distribuční společnost, která ve svých informačních letácích určených lékárnám a na svých internetových stránkách inzerovala poskytnutí rabatu ve výši 3 % a skonta ve výši 2,5 % na rabatovanou cenu u receptově vázaných léčiv v ceně do 70 EUR.

Dále nabízela rabat ve výši 2 % a skonta ve výši 2,5 % na všechen sortiment receptově vázaných léčiv v ceně dražších než 70 EUR.

Centrála v dané nabídce spatřovala porušení německých cenových předpisů definovaných zákonem o léčivech a požadovala náhradu škody.

Příslušný Zemský soud Aschaffenburg 22. října 2015 žalobu zamítl. Centrála se proto odvolala k Vyššímu zemskému soudu Bamberg, který jí dal ve svém rozsudku z 29. června 2016 za pravdu.

Jak uvedl, příslušný paragraf zákona o léčivech stanovuje farmadistributorovi při prodeji receptových léčiv pevný příplatek ve výši nejméně 70 centů. Tento příplatek nesmí být v případě snížení ceny pokrácen a musí být vždy vybrán.

Jednání distributora proto, podle názoru soudu, není v souladu s tímto ustanovením.

Skonto není nezákonná sleva

Na základě revize distributora se tedy případem dále zabýval Spolkový soudní dvůr. Podle jeho rozhodnutí však zákon v příslušném paragrafu stanoví pouze horní cenovou hranici, nicméně žádnou spodní.

Podle nejvyššího soudu tak farmadistributor není zákonem nijak vázán, aby vyžadoval minimální cenu, která odpovídá součtu prodejní ceny distributora, daně a pevného příplatku 70 centů.

Distributor se proto může zcela nebo částečně vzdát nejen z příslušného zákonného ustanovení vyplývajícího až k horní cenové hranici variabilního příplatku ve výši 3,15 % (nejvíce 37,80 EUR), ale rovněž uvedeného pevného příplatku ve výši 70 centů.

Spolkový soudní dvůr se tak neztotožnil s názorem Centrály, že skonto je nepovoleným rabatem odporujícím německé cenotvorbě. Rozhodnutí je z pohledu německého složitě provázaného systému cenotvorby poměrně zásadní.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
09.10.2017
Čteno: 20211x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.