RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE ČR A VE SVĚTĚ

Německé pojišťovny vyzývají k preskripci biosimilars a důkladnějšímu vyhodnocování přínosů

FOTO: APATYKÁŘ®

Lékové výdaje německých zákonných zdravotních pojišťoven včetně spoluúčasti pojištěnců dosáhly v roce 2016 přibližně 38,5 mld. EUR. Jedná se o nárůst o 3,9 % oproti předchozímu roku, zatímco objem preskripce se zvýšil pouze o 2,1 %.

Trend k drahé inovativní léčbě

Důvodem jsou především stále dražší předepisované léčivé přípravky a nepřiměřené zvýšení nákladů na účinné látky dosud chráněné patenty. Vyplývá to z každoroční výroční zprávy pojišťoven.

Pokračující trend směřující k novým cenově náročným patentově chráněným léčivým přípravkům se mimo jiné projevuje v rozvoji nejvyšších průměrných hodnot receptu. Nejdražší jedno procento všech přípravků tvořilo v roce 2006 hrubý obrat 946 EUR na recept, v roce 2016 to již bylo nejméně 3979 EUR.

Pojišťovny kritizují, že v zemích s podobnou ekonomickou silou jako Německo – Rakousko a Nizozemsko – mají veřejně dostupné ceny asi o 20 % nižší.

Zejména biotechnologicky vyrobené biologické přípravky řídí výdaje na patentovém trhu. V letech 2006-2016 se tržby zvýšily na 7,8 mld. EUR a není předpoklad, že by došlo k nějaké změně tohoto trendu – téměř každé třetí nové léčivo na německém trhu je biologikum.

Preference biosimilars

Koncem roku 2016 existovala v Německu už u sedmi biologik příslušná biosimilars, která se strukturně podobají biologikům a mají stejný farmakologický účinek v lidském těle, ale jsou minimálně o třetinu levnější.

Právě regulací preskripce prostřednictvím biosimilars chtějí pojišťovny ve střednědobém horizontu dosáhnout významných úspor v systému zdravotní péče, aniž by to ovlivnilo kvalitu poskytované péče v Německu.

Růst cen patentově chráněných léčivých přípravků v Německu je dán skutečností, že farmaceutické společnosti mohou v prvních dvanácti měsících po vstupu na trh volně stanovit cenu svého přípravku.

Teprve po uplynutí jednoho roku platí mezi dodavatelem a Nejvyšším svazem německých zákonných pojišťoven na základě včasného posouzení přínosů dohodnutá úhrada.

Aby bylo možné zvrátit vysokou cenovou strategii farmaceutických společností, měla by být, podle pojišťoven, jednání o úhradách více orientována na přínosy léčiva a dohodnuté ceny platit zpětně od prvního dne vstupu na trh.

Zpřísnění přehodnocování

Pojišťovny rovněž kritizují poslední trend, kdy vedle cenového vývoje existuje také tendence k urychlení schvalování patentově chráněných léčivých přípravků. Cílem je co nejrychleji zpřístupnit inovativní léčiva pro léčbu vzácných onemocnění postiženým pacientům.

Současně však díky tomu vstupuje na trh stále více a více přípravků bez dostatečné databáze přínosů a rizik pro pacienty. V Německu se to v roce 2016 týkalo téměř každého třetího nového léčiva, v roce 2011 se přitom ještě jednalo o každé desáté.

V důsledku toho se po schválení standardně vyžadují další klinická hodnocení a průběžné sledování bezpečnosti léčiva při jeho použití. Podle pojišťovny AOK ale dochází k tomu, že pokud je jednou inovativní léčivo již schváleno, farmafirmy na tuto povinnost dodat další data často rezignují.

EMA by proto měla výrazně zpřísnit vyžadování této povinnosti a zavést sankce za její neplnění či pozdní plnění. AOK rovněž vyzvala ostatní pojišťovny i zákonodárce, aby se společně v Německu zasadili o nalezení řešení, jak takové studie provádět a zafinancovat zcela nezávisle na farmafirmách.

Každoroční zprávu Arzneiverordnungs-Report 2017 vydává již 32 let Vědecký institut AOK. Jejím cílem je poskytnout nezávislé informace o segmentu receptových léčiv a přispět tak k transparentnosti na farmaceutickém trhu, k hodnocení léčivých přípravků a k bezpečné léčbě založené na důkazech a hospodárnosti farmakoterapie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
11.10.2017
Čteno: 20168x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.