RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE ČR A VE SVĚTĚ

Švédská vláda chce posílit pevné ceny léčiv, lékárníci jsou proti

FOTO: Apoteket

Švédská sdružení zastupující provozovatele lékáren i profesní odmítají vládní návrh pevných cen pro léčivé přípravky, které jsou povinně na recept, ale nejsou hrazeny z pojištění.

Pevné ceny na vše

Švédská vláda představila dílčí výsledky svého oborového šetření v oblasti lékárenství. Jedním z návrhů vyplývajících ze šetření je mj. nastavení pevných cen pro léčivé přípravky, které jsou povinně na recept, ale nejsou hrazeny z pojištění.

Podle vládní zpravodajky vedla volná cenotvorba k tomu, že se ceny mezi lékárnami zásadně liší a tento stav způsobuje zmatky. Použití nehrazených léčiv přitom není zdaleka výjimečné.

Šetření vlády zjistilo, že nestejné ceny jsou nepohodlné jak pro pacienty, kteří nevědí předem, kolik budou platit za stejný přípravek v té které lékárně, tak pro předepisující lékaře, kteří zase cenu nemohou předem sdělit a pacienti se tak nemohou informovaně rozhodnout, zda konkrétní léčbu absolvují.

Konečně, při volné tvorbě cen neexistuje, podle vlády, tlak na snížení cen.

Prodejní ceny by tak, podle vládního návrhu, měl stanovovat švédský úřad určující rozsah hrazené péče Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) a jejich výše se má odvíjet od cen nahlášených výrobci.

Vláda očekává snížení příjmů na straně lékáren o 100-150 mil. SEK ročně, nicméně nepředpokládá, že by to mělo zásadní dopad na jejich zisk, aby bylo nutné měnit obchodní marži.

Lékárníci i provozovatelé pevné ceny odmítají

S hodnocením však nesouhlasí ani provozovatelská ani profesní lékárnická organizace. Obě shodně tvrdí, že jednotné ceny nejsou přínosem pro pacienty, protože nebude možné dosáhnout na lepší ceny díky obchodní politice jednotlivých lékáren.

Podle provozovatelského sdružení si nemá vláda brát špatný příklad z pevných cen na hrazená léčiva. I přesto, že na první pohled vypadají pevné ceny „propacientsky“ líbivě, pokud nejsou provázány s dalšími opatřeními, ohrožují lékárny ekonomicky.

Pokud chce vláda nastavit cenový tlak, pak by měla lékárnám umožnit především širší generickou substituci u dražších léčiv za levnější a také upravit marži.

Sdružení preferuje ve svých návrzích spíše britský model, kdy je stanovena úhrada za látku a lékárny si samy dohadují nákup s výrobcem a tím i svou vlastní marži. Díky generické preskripci následně mohou pacientům vydat předepsanou účinnou látku, nicméně v přípravku, u kterého si lékárna dohodne nejlepší podmínky.

Tento model, podle sdružení, může velmi pomoci lékárnám v současné situaci, kdy nastavená marže odráží ještě dobu monopolního postavení státního řetězce Apoteket a nereflektuje vývoj na trhu.

Současně obě organizace prosazují posílení možnosti substituce paralelně dováženými léčivy, která jsou levnější.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
12.10.2017
Čteno: 20120x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.