RUBRIKY
EDITORIAL

Ing. Daniel Horák:Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

17. října 2019 proběhla 1. Mezinárodní konference o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, kterou pořádala Evropská federace lékárenských sítí (EFPC). Ve třech samostatných blocích propojila lékárenské studium, provozování a vlastnictví lékáren a inovace. Skvělí spíkři z řady zemí prezentovali zkušenosti z jejich zemí. Konference měla rychlý spád a zajímavá témata udržela plný sál až do samotného závěru.

Vůbec poprvé v Praze zazněly např. zkušenosti švédských kolegů po deseti letech v deregulovaném prostředí. Reálné zkušenosti lékárníků prezentoval Johan Wallér ze Švédské asociace lékáren či Anders Lönnberg, velmi vlivná osoba švédského zdravotnictví a vládní zmocněnec, který stál přímo u změn v roce 2009. Maďarské změny v kontextu evropského práva komentoval Gábor Báthory z bruselské advokátní kanceláře Van Bael & Bellis.

Konference se však dotkla i změn ve vzdělávání lékárníků v souvislosti s vývojem na pracovním trhu i novými výzvami jako např. vzestupem podílu inovativních a více komplexních léčiv. Skvěle je komentovali a na četné dotazy z publika reagovali děkanka Farmaceutické fakulty Univerzity medicíny a farmacie v Bukurešti Prof. Univ. Dr. Doina Drăgănescu a emeritní děkan FaF UK v Bratislavě Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Konečně blok o inovacích skvěle doplnil prolnutím s vizemi do farmacie MUDr. Tomáš Šebek, nejen lékař bez hranic, ale především velký vizionář a úspěšný relizátor největšího telemedicínského projektu v ČR a SR. Poprvé se tak v Praze potkali zástupci několika středo a východoevropských zemí, kteří si vyměnili své zkušenosti a podělili se o svá řešení.

EFPC pořádala konferenci, která byla v podobném rozsahu a svou náplni první svého druhu v Evropě a potkali se na ní zástupci řady evropských zemí. Rozhodnutí uspořádat podobně rozsáhlou akci se rodilo dlouho, nicméně nakonec k rozhodnutí došlo a je to určitě dobře. Vždy je skvělé, pokud o změnách v dané zemi mluví přímý účastník změn z dané země. To si pochvaloval také Ing. Daniel Horák, předseda představenstva EFPC, host nejnovějšího podcastu portálu APATYKÁŘ®:

„Konference splnila to, co jsme od ní očekávali. Že to bude otevřená platforma různým názorům a hlavně, že přijedou autentičtí spíkři přímo z těch zemí. Chceme se bavit o věcech, které nás trápí, ať už se to týká deregulace, aktuální legislativy a jak k tomu jednotlivé země přistupují. Smyslem není říct, že deregulace byla úplně perfektní a všechno se povedlo, ale některé věci mohly dopadnout líp a z toho se chceme poučit. Ale hlavně se chceme dívat do budoucna. A na tom jsme se všichni shodli, přesto, že máme každý jiné problémy v jednotlivých zemích. Protože budoucnost lékárenství nebude daná tím, že budeme nadávat na současnou situaci a na jakékoli změny. Pacient se neptá, pacient mění své návyky.“

Bylo mi ctí tuto konferenci moderovat a provést posluchače zajímavými tématy, protože setkání se zahraničními zkušenostmi je pro mě vždy nejen podnětné, ale především inspirativní. S řadou spíkrů se znám osobně, proto jsem i diskuze vedl v pohodovém „rodinném“ duchu, což pomohlo otevřenosti.

Nové podcasty portálu APATYKÁŘ® můžete stahovat přímo z naší Artist Page v iTunes a také v aplikaci Spotify. Základem úspěchu jsou správné informace ve správný čas. Buďte s portálem APATYKÁŘ® vždy o krok napřed!

Nové podcasty odborné platformy APAvision si můžete poslechnout rovněž v Apple Podcast a Spotify.

Portál APATYKÁŘ® je jediné české zpravodajské médium, které se orientuje více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a provozují jej aktivně praktikující lékárníci. Je základním zdrojem informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

HLAVNÍ ZPRÁVY

Belgický soud: Dodávky v rámci veřejné služby omezující reexport jsou v rozporu s evropským právem

V dubnu začala v Belgii platit novela zákona o léčivech, podle níž mohou distributoři v rámci svých závazků veřejné služby dodat přípravky určené pro belgický trh pouze tam. Nyní však příslušný článek Ústavní soud zrušil pro rozpor s evropským právem.

Rakouský antimonopolní úřad doporučil rozšíření výdeje léčiv v ordinacích

Rakouský Spolkový úřad pro hospodářskou soutěž zveřejnil druhou část své analýzy rakouského zdravotnického trhu. Navrhuje další rozšíření výdeje léčiv v ordinacích bez současně platných omezení.

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Bristol-Myers Squibb, Pfizer a Fitbit spolupracují na SW pro detekci fibrilace síní

Aliance společností Bristol-Myers Squibb, Pfizer a Fitbit oznámila, že společně pracuje na podpoře včasné diagnostiky fibrilace síní s cílem zlepšit dřívější detekci u jedinců se zvýšeným rizikem cévní mozkové příhody.

Litva poskytne léky zdarma seniorům a zdravotně postiženým

Litevčané s nízkými příjmy obdrží bezplatně léčivé přípravky a lékařskou péči, kterou potřebují. Takové snížení finanční zátěže připravené Ministerstvem zdravotnictví schválil tento týden litevský parlament Seimas a vstoupí v platnost 1. července 2020.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Apatykář® je registrovaná ochranná známka. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®, neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.