RUBRIKY
EDITORIAL

Mgr. Filip Vrubel:Nechceme vstupovat do války mezi řetězcovými a nezávislými lékárnami, u všech návrhů budeme požadovat koncenzus celého segmentu

Letošní rok je po dlouhých letech prvním, kdy je lékárenství v centru dění Ministerstva zdravotnictví. Hned po svém nástupu do funkce prezentoval ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch v exkluzivním detailním rozhovoru pro portál APATYKÁŘ® své priority v této oblasti. A není jich zdaleka málo.

Lékárenství, jakož i lékovou politiku dostal do své gesce náměstek ministra Mgr. Filip Vrubel. Portál APATYKÁŘ® jej tedy oslovil s odstupem několika měsíců, kdy je již jasné, jaká témata dostala v tomto roce prioritu a co lékárníky a také pacienty v nejbližší době čeká, a připravil velmi podrobný několikadílný exkluzivní podcast. První událostí bezesporu bylo před několika týdny ukončené Dohodovací řízení o úhradách péče na rok 2019. Určité komplikace přetrvávaly až do posledních chvil při vyjednávání lékárníků, dokonce to vypadalo, že to bude jediný segment, který se nedohodne. Nakonec, i po intervenci ministerstva, obě strany znovu zasedly k jednacímu stolu a dospěly k dohodě. Portál APATYKÁŘ® přináší důsledně vždy pouze ověřené a doložitelné informace, proto se otevřeně na průběh jednání zeptal přímo u zdroje.

Jak uvedl Mgr. Vrubel v první části rozhovoru portálu APATYKÁŘ®, k celkově vypjaté situaci přispěla i nepříliš vhodná emotivní kampaň na sociálních sítích a agresivní způsob jednání, který nedávno veřejně Ministerstvo zdravotnictví odmítlo. Pojišťovny se dokonce v určité fázi rozhodly už dále nejednat a jen výzva ministerstva dostala obě strany zpět k jednacímu stolu. To se však zjevně v dalších letech po těchto zkušenostech očekávat nedá.

„Pokud by stejná situace měla být příští rok, tzn. stejným způsobem a se stejnou razancí by koordinátor lékárenského segmentu začal jednání v Dohodovacím řízení, pak se obávám, že lékárníci takové dohody nedosáhnou. […] Je na lékárnících, jestli zvolí stejného koordinátora,“ říká zcela otevřeně Mgr. Filip Vrubel.

Dalším aktuálním tématem je dlouhodobě diskutovaná změna odměňování lékáren. Profesní organizace společně s některými provozovateli prosazuje výkonový systém. Nicméně výkony reálně neexistují a pojišťovny je nechtějí. Oproti stávajícímu systému jde navíc o zásadní změnu, která dopadne na nemalou část současných provozovatelů. Možná rizika bezhlavého prosazování výkonů v lékárenství, na která dlouhodobě upozorňuje portál APATYKÁŘ®, ostatně ve druhé části exkluzivního podcastu potvrzuje i Mgr. Filip Vrubel:

„Je potřeba si uvědomit, že všechny segmenty, které jsou plnohodnotnou zdravotní službou a jsou hrazeny výkonově, tak jsou povinně hrazeny na bázi smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které rozhodují, jestli jim tu smlouvu dají, nebo ne. […] Pokud chci rovnostářské výkonové odměňování, pak to musí být za stejných pravidel, jako v jiných segmentech. Tj. zdravotní pojišťovna rozhoduje, koho nasmlouvá v dané lokalitě a koho nenasmlouvá. A pak asi nebude akceptovatelné, že smlouvu bude mít v nějakém velkém městě na nějaké rušné třídě pět lékáren v dosahu 500 metrů.“

Zejména s ohledem na budoucnost bude ale zásadní vývoj také v oblasti elektronického receptu a sdíleného online lékového záznamu. Tomu se věnuje třetí část rozhovoru. Jak potvrzuje Mgr. Vrubel, ministerstvo kromě jiného předpokládá automatickou kontrolu duplicit azvažuje i další funkcionality:

„Nový systém by měl hlídat duplicity na úrovni ATC7 skupiny, popř. na vyšší. SÚKL je schopen systém naprogramovat tak, aby při předepisování nového léčivého přípravku vyjela lékaři notifikace, že daná ATC7 skupina již byla pacientovi předepsána. […] V další fázi jsme se v rámci pracovní skupiny k e-receptu dohodli, že budeme přemýšlet, zda opravdu lékové interakce nenasadíme jako automatizovaný nástroj, který bude přímo součástí systému e-receptu.“

Stížnosti lékáren na nedostupnost léčivých přípravků vedou nové vedení ministerstva mj. i k novelizaci tzv. „paragrafu tržních podílů“, který se v současnosti ukazuje jako obtížně vymahatelný. To pro portál potvrzuje ve čtvrté části i Mgr. Filip Vrubel:

„Současné znění §77 je nevymahatelné a principiálně s ním nesouhlasíme. Připravujeme proto novelu. Způsob řešení dostupnosti léčivých přípravků ale nemusí být konsenzuální, protože řada zástupců lékárenského segmentu vidí řešení v principu deformace trhu a zásahu státu. Že oni budou mít nárok, s kým chtějí spolupracovat, nemusí teoreticky učinit žádné kroky ve smyslu toho, že budou shánět léčivé přípravky někde jinde než jsou zvyklí.“

Dlouhodobě rezonujícím tématem v lékárenské veřejnosti je mj. i téma zásilkového obchodu s receptovými léčivy. Vzhledem k mnoha dalším, z pohledu lékárenství, v tomto roce zásadnějším tématům nejde o legislativní prioritu. Každopádně jak uvádí v poslední části podcastu Mgr. Filip Vrubel, nejde o vzdálenou budoucnost:

„Záležitost zásilkového obchodu s receptovými léčivy není něco, co bychom řešili letos či příští rok ve smyslu legislativní realizace. Na druhou stranu, můj názor je de facto stejný už nekolik let – domnívám se, že tudy ta cesta do budoucnosti prostě povede. Z mnoha důvodů, protože si to vyžádají právě pacienti. Z pozice MZ si myslím, že jeho rolí bude nastavit taková pravidla, že ta služba bude kvalitní a bude splňovat všechny parametry, které jsou vlastní osobnímu výdeji v kamenné lékárně.“

Závěrečný díl rovněž přináší pohled ministerstva na problematiku pevných doplatků ve všech lékárnách či zavedení geografických a demografických pravidel pro vznik nových lékáren, jaká v nedávné minulosti zavedlo Polsko, Maďarsko či Estonsko. O tom všem, ale i dalších tématech si povídá PharmDr. Martin Dočkal s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrubelem v nejnovějším exkluzivním podcastu.

Nové podcasty portálu APATYKÁŘ® můžete stahovat přímo z naší Artist Page v iTunes. Portál APATYKÁŘ® je průkopníkem v nových technologiích – buďte společně s námi na vlně nových chytrých médií!

Portál APATYKÁŘ® je jediné české zpravodajské médium, které se orientuje více než 19 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a provozují jej aktivně praktikující lékárníci. Je základním zdrojem informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie. Ti oceňují zejména aktuálnost, objektivitu a skutečnou nezávislost zveřejňovaných informací, díky čemuž je dlouholetým lídrem trhu.

HLAVNÍ ZPRÁVY

Za SMS o dostupnosti konopí dostala lékárna pokutu 50 tis. EUR

Finská léková agentura Fimea zakázala lékárně ve městě Turku rozesílat informaci o dostupnosti léčebného konopí svým pacientům. Považuje to za zakázanou reklamu a lékárně udělila pokutu 50 tis. EUR.

PharmDr. Ondrej Sukeľ: Antireexportná novela funguje, kto tvrdí opak, jednoducho klame

Jaké zkušenosti mají slovenští lékárníci s emergentním systémem? Funguje v praxi tak, jak bylo zamýšleno a mají lékárníci léčivé přípravky pro své pacienty? Na tyto a další otázky odpověděl portálu APATYKÁŘ® president SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Finští „šmejdi“ znovu na scéně, rozesílají nechtěné vitamíny

Telemarketingová firma Finská lékárnická společnost o sobě dala u finských spotřebitelů opět vědět. Poté, co ji loni pod pokutou 100 tis. EUR napomenul finský regulátor pro nelegální použití slova „lékárna“, rozesílá nejnověji znovu neobjednané vitamíny.

Snapchat vyžaduje ověření pravosti u inzerce lékáren

Aplikace pro sdílení fotografií Snapchat nově vyžaduje, aby lékárny ze Spojených států a Kanady, které chtějí inzerovat na této platformě, byly ověřeny regulační autoritou, Národním sdružením farmaceutických rad (NABP).

Irsko spouští pilotní projekt ověřování léčiv pro lékárny a kliniku

Irsko připojuje k pilotnímu projektu serializace 15 lékáren a jednu kliniku. Prostřednictvím nově připojené sítě následně nabídne řadě nemocnic, lékáren a klinik připojení k irskému systému ověřování léčivých přípravků.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Apatykář® je registrovaná ochranná známka. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®, neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.