RUBRIKY

APABLOG

Očkovat v lékárnách – ano či ne?

Portál APATYKÁŘ® dlouhodobě informuje o nadstandardních službách poskytovaných v lékárnách, coby primárních centrech zdravotní péče, v rámci speciálního tématického okruhu. Jedním z těchto témat je i očkování poskytované v lékárnách.

Asi nejvíce rozvinutá je tato zdravotní služba ve Spojených státech, kde se očkuje proti řadě onemocnění už více než 20 let. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí realizuje více než 350 tis. speciálně proškolených lékárníků zhruba 25 % všech očkování proti chřipce. Lékárníci nicméně očkují proti řadě dalších onemocnění, zejména poskytují cestovní očkování. Podobné spektrum vakcín se očkuje i v kanadských lékárnách.

Důležitost zahrnutí lékárníků do procesu očkování navíc zdůraznila i Světová zdravotnická organizace ve zprávě své odborné komise za rok 2016. Nejedná se proto zdaleka jen o zámořský trend, očkování v lékárnách je běžné již i v řadě evropských zemí. Dlouhodobě je etablováno v britských lékárnách, kde např. v letošní sezóně lékárníci aplikovali už více než 840 tis. vakcín proti chřipce. I zde se aplikuje řada cestovních očkování.

Pilotně se očkuje proti klíšťové encefalitidě ve Švédsku, proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A a B ve většině kantonů ve Švýcarsku. Očkovat proti chřipce začaly v roce 2016 také první dánské a norské lékárny. Řadu let je pak očkování dostupné v lékárnách v Irsku a Portugalsku.

V rámci francouzského pilotního projektu očkování proti chřipce bylo v loňské sezóně v cca 2500 lékárnách ve francouzských regionech Auvergne-Rhône Alpes a Nouvelle-Aquitaine naočkováno cca 27 tis. osob ve věku 65 let a starších. Od letošního října se připojily další dva francouzské regiony. Nejnověji pak plánuje zavést očkování v lékárnách, coby součást připravované zákonné definice lékárenské péče, také Polská lékárnická komora.

Tento celosvětový trend je zřejmý a logický. Lékárny, coby centra primární péče s nejlepší dostupností, jsou lidmi stále více využívány a žádány i pro další zdravotní služby. Určitě nelze považovat rozšíření těchto a podobných služeb v lékárnách za nějaké vlamování se do kompetencí lékařů a ani lékárníci to tak nevnímají.

Zahraniční zkušenosti každopádně jednoznačně ukazují, že proočkovanost se díky zapojení lékáren zvýšila. Ostatně i proto očkování v lékárnách prosazuje jak Světová zdravotnická organizace, tak i Mezinárodní farmaceutická federace.

Nejnovější zpráva o organizaci a dostupnosti očkovacích služeb připravená European Observatory on Health Systems and Policies (partnerství mezi WHO, národními vládami, Evropskou komisí, Světovou bankou, francouzskou unií zdravotních fondů a akademickou obcí) dokonce uvádí, že neexistují žádné důkazy, které by podpořily restriktivní politiku uplatňovanou v řadě zemí, aby mohli očkovat výhradně lékaři. Očkování je v mnoha zemích poskytováno zdravotními sestrami a lékárníky, a to zcela bezpečně.

Je škoda, že v Česku je situace v tomto směru, zatím, odlišná a neumíme se na věci dívat s odborným nadhledem. Ani nedávné rozšíření kompetencí praktických lékařů jistě nikdo nevnímá negativně, ale naopak jako krok správným směrem a posílení péče o vybrané skupiny pacientů. A takto bychom se měli dívat i na odborný potenciál lékáren. Všem zdravotníkům přece jde o lepší zdravotní stav společnosti.

A co Vy, naši návštěvníci – jak vnímáte zahraniční zkušenosti a přivítali byste možnost nechat se očkovat speciálně vyškoleným lékárníkem přímo v lékárně s patřičným zázemím, jako je to již běžné v řadě zemí? Řekněte nám svůj názor v tématické anketě portálu.

24.11.2018
Čteno: 16580x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.