RUBRIKY

APABLOG

Tři přání do nového roku

Rok 2018 dospěl až k samotnému závěru. Bývá zvykem dávat si na přelomu roku předsevzetí a vyslovovat přání do nového roku. Dovolím si tedy i já vyslovit svá tři přání, co bych si přál, aby se v lékárenství v roce 2019 podařilo.

Letošní dohodovací řízení ukázalo, že historicky nastavená pravidla již neodpovídají realitě. Mým prvním přáním proto je, aby zastoupení v tomto pro provozovatele zásadním řízení bylo vyvážené a odpovídalo realitě na trhu. Aby se nestalo, že ti, kteří nejsou účastníci řízení a nemohou do něj tudíž nijak zasahovat (nemocniční lékárny), jsou nakonec těmi, kteří jediní nejen že nedostanou nic, ale ještě jim vezmou. Nebo aby nebyla cíleně opomíjena jakákoli skupina lékáren (letos to byly řetězce, příště to mohou být nejmenší „jednokoňky“). Jednoduše dohodovací řízení je o všech, ne jen o některých a zastoupení by vždy mělo odpovídat realitě, která se v průběhu času mění.

Přeji si rovněž, aby zdravotní pojišťovny začaly brát lékárny vážně jako segment zdravotní péče a využívaly pro své pacienty jejich služeb. Paradoxně dosud prezentovaná vyjádření k tvorbě pravidel pro čerpání tzv. fondu pro lékárny v odlehlých oblastech ukazují, že takové lékárny de facto neexistují – maximální dojezdovou vzdálenost do lékárny do 35 minut dle nařízení vlády splňují všechny lékárny a snižovat dojezdovou vzdálenost třeba na 10 minut, abychom se vůbec s nějakou vešli už působí více než komicky. Přece jen nejsme Švédsko, ačkoli i zde přes geografickou a demografickou odlišnost získá dotaci maximálně cca třicítka lékáren ročně. A tak se zatím jeví, že rozdělení oněch 48 miliónů je spíš politikum, než reflektující původní myšlenku.

Myslím si proto, že by pojišťovny měly lékárny začít ohodnocovat dle rozsahu poskytovaných služeb a jejich kvality. Jedním z měřítek mohou být výsledky kontrol SÚKL (ostatně v jiných zemích nic neobvyklého) a dalším např. otevírací doba. Již nyní má řada lékáren otevřeno nadstandardně (do 20, 21 hod.), v sobotu, neděli. Proč je tedy nezohlednit např. výší signálního výkonu? Lepší služba – benefit pro pojištěnce – vyšší SiV. Jsou to jen příklady, ale přál bych si, aby pojišťovny začaly reálně bonifikovat přínos poskytovatelů zdravotních služeb pro jejich pojištěnce.

No a třetím přáním je apel na zdravý rozum. Už před lety jsem v blogu napsal, že Česko je země certifikátům zaslíbená. Pokud se ale odborné poradenství váže na nějaký garantovaný certifikát a prezentuje jako dostupné pouze ve vybraných lékárnách, vnímám to jako pro obor nebezpečný trend. Cožpak odbornost lékárníka už negarantuje příslušná farmaceutická fakulta? Je nějaký certifikát více než univerzitní magisterské vzdělání? Takže mým třetím přáním je, abychom pro samou odbornost nezabili profesi… Krásný rok 2019!

31.12.2018
Čteno: 18992x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.