RUBRIKY

APABLOG

Česko – země pocitů

Za mého mládí byla dítka schopna konkrétně říci potřebuji na záchod. Dnes řeknou mám pocit, že potřebuji na záchod. A podobné je to i v jiných oblastech života, včetně lékárenství. Velmi často v poslední době zaznívá – máme pocit, že nejsou dostupné lékárny. Ale co to konkrétně znamená dotyční neřeknou. Prostě mají pocit a to stačí.

Když následně provedou – vůbec poprvé – zdravotní pojišťovny analýzu dostupnosti, paradoxně z ní vypadne, že lékárny de facto nedostupné nejsou (skutečně někdo považuje lékárnu dosažitelnou do 11 minut za nedostupnou?). Možná si tak někdo v souvislosti s fondem pro lékárny v odlehlých oblastech vzpomene na vítězství Pyrrhy, anebo skříňku Pandóry.

Podobné je to i v souvislosti s aktuálně propíraným tématem zpětné regulace provozu lékáren, kdy slyšíme – máme pocit, že regulace v Maďarsku a Polsku vše vyřešila. Zpravodajství na Apatykáři jsme nikdy nedělali na základě pocitů, ale doložitelných faktů. A tak jsme si v případě Polska našli řadu konkrétních rozsudků (nikoli pocitů), které dokazují, že naopak nezávislí lékárníci provozující menší samostatné lékárny na regulaci nevydělávají. Nyní už aktuálně přiznal i bývalý president Polské lékárnické komory, že legislativa „lékárny lékárníkům“, bohužel, nepřinesla pro lékárníky to, co očekávali.

I v případě Maďarska jsem se nespoléhal na pocity, ale ověřil jsem si z oficiálních zdrojů (Statistický úřad), jaký dopad měla regulace na počet lékáren, tj. dostupnost lékárenské péče. Bohužel, data potvrdila slova mého maďarského hosta v lékárenském podcastu – zatímco v roce 2010 jich v Maďarsku působilo 2541, na konci roku 2017 to bylo už jen 2369. Počet lékáren fakticky poklesl a ne jen o jednu precedentní, ale téměř o dvě stovky, drtivě na menších městech a na venkově.

Jednoduše lékárenství je pro mě, jako dlouholetého praktikujícího lékárníka, přesná disciplína a nikoli disciplína pocitová. Z řady prohlášení posledních měsíců přitom vyplývá, že někteří už na tento fakt zapomněli. Přisuzuji to tomu, že v lékárenství máme volební rok a některým zjevně moc záleží na tom, jak se u potenciálních delegátů zapíší bez ohledu na následky. Volby jsou vždy o emocích a heslo po nás potopa je v současném Česku více než aktuální.

Ne, nehoruji pro bezmeznou liberalizaci trhu. Jen si myslím, že by měli regulátoři spíše začít intenzivně vymáhat stávající zákonná opatření v praxi. Mám rád konkrétní příklady, tak příklad – pokud mám stádo ovcí s volným výběhem, vlci sice občas nějakou sežerou, ale dá jim to víc práce a nebude to tak často. Co se stane, když prostor omezím, ale počet vlků zůstane stejný? Sežerou ovce rychleji. To není pocit, to je fakt.

Skutečně má být cílem reforem koncentrace trhu do rukou několika málo provozovatelů (provázaných přímo či nepřímo tak, jak to pozorujeme v Polsku a Maďarsku)? Skutečně má být cílem reforem definitivní zánik malých lékáren, protože těm velkým dáme jistotu, že jim nevznikne konkurence a budou se moci více zaměřit na své marketingové aktivity a ty malé definitivně zlikvidovat?

Pokud chce někdo změnu, a to zejména s ohledem na malé lékárny naprosto kruciální, pak se musí oprostit od pocitů a argumentovat na základě faktů, naslouchat zkušenostem jiných. Následnou chybu, která může definitivně zničit klasické lékárenství, už napravit nepůjde. I proto si do svého podcastingu zvu hosty přímo z těch zemí, ve kterých změny proběhly, aby se o své zkušenosti podělili a lékárníci tak měli informace pro své rozhodování přímé, nikoli zprostředkované.

P.S. A to ještě ve své úvaze záměrně neberu v potaz názory mladé generace lékárníků – stačí se jich zeptat, kolik z nich je ochotno provozovat lékárnu a zadlužit se kvůli tomu na řadu let. Ne převzít lékárnu v rámci rodinné tradice, ale rozběhnout nově svoji, třeba odkupem od řetězce, jak si někteří přejí…

27.01.2019
Čteno: 15853x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.