RUBRIKY

APABLOG

Výpadky byly, jsou a budou. Paradoxně jasně potvrzují, jak zásadní je role lékáren

Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Konkrétně v tomto případě výpadky léčiv, které paradoxně potvrzují naprosto klíčovou roli lékáren ve zdravotnickém systému a pro péči o pacienty.

Výpadky léčiv jsou problémem na celém světě. Netýkají se zdaleka jen Česka, jak by se někdo mohl mylně z řady prohlášení z poslední doby domnívat. Jdou ruku v ruce s enormním tlakem na snížení cen a to celosvětovým.

Velkou měrou se na nich podílejí podobná opatření, jako např. německé rabatové smlouvy s pojišťovnami (a podobné nástroje existují v řadě zemí). Dlouhodobě zde generický farmaprůmysl upozorňuje, že dochází ke koncentraci (a reálně dochází) výroby, což potencují exkluzivní dohody s jedním výrobcem, který na dva roky bere celý trh. Ostatní buď skončí úplně, fúzují, anebo se zaměří na jiné látky a jiné trhy.

Dalším problémem jsou pak tzv. dodatková ochranná osvědčení. Ta nutí výrobce přesouvat výrobu z Evropy a tím se evropští pacienti stávají závislejší na dovozu základních účinných látek. Tato komplikace by snad ale mohla konečně odpadnout. Navíc řada zemí volá po obnovení lokální výroby v EU, tento týden naposledy Francie (ta k tomu vyzvala i na celounijní úrovni) a Polsko.

Jak ale řešit existující výpadky tak, aby byl dopad na pacienty co nejmenší? Jak víme, nejdůležitější je informace. Proto se snaží řada regulátorů nastavit takové systémy, které informovanost umožní. Tento týden informoval portál APATYKÁŘ® o francouzském řešení, které má být implementováno do pacientských záznamů, resp. do jednoho z modulů systému, který by umožňoval sdílet informace o výpadcích mezi lékárníky, lékaři, výrobci a regulátorem.

Již v roce 2016 jsem navrhoval, aby např. nově zaváděný systém ověřování léčiv podobnou funkcionalitu nabízel. Zpětná vazba od výrobců přímo do lékárenského SW by byla pro nás, praktikující lékárníky, skvělá – hned bychom viděli, v čem a proč je problém a mohli předpokládaný výpadek řešit s lékařem, aby byl dopad na pacienty co nejmenší.

Tehdy se s podobnou nadstavbou nepočítalo, ale stále jsem přesvědčen, že tento robustní systém by podobnou utilitu nabízet mohl. A myslím, že by si i v očích řady lékárníků vylepšil reputaci. Uvidíme, technicky v tom problém nevidím.

Výpadky jsou ale určitě i parketou regulátora. Již nyní sice funguje přehled na webu, v dnešní rychlé době mobilních aplikací to však jistě není to pravé ořechové. Inspirací by v tomto směru mohla být americká FDA (ne všechno, co je americké je skvělé, ale toto fakt je) a její mobilní aplikace jak pro iOS, tak pro Android.

Umožňuje notifikace v reálném čase s velmi detailním přehledem, co chybí, proč to chybí, kdy to chybět (možná) přestane a co případně dělat. To poslední v propojení s American Society of Health-System Pharmacists, která poskytuje kvalitní guideliny pro další postup. Samozřejmostí je rovněž jednoduchá možnost ihned v aplikaci výpadek nahlásit.

Výpadky léčiv jsou každopádně globálním (zdaleka nejen českým) problémem a komplikují péči o pacienty na celém světě. Osobně zde ale vidím velký potenciál lékárníků.

Tady nepomůže žádná umělá inteligence ani Alexa, byť na ni řada hráčů spoléhá. Toto je jasná role pro reálnou inteligenci a znalosti těch, pro které jsou léčiva jejich doménou, umějí rychle a správně vyhodnotit aktuální situaci a na základě své každodenní praxe nabídnout nejlepší rešení. Tj. pro nás, pro lékárníky z praxe.

Neumíme nemožné, ale právě na výpadcích dokazujeme pacientům, proč jsou lékárny potřebné a proč jsou etablovaným bodem primární péče – umějí nabídnout řešení, např. i za cenu individuální přípravy, které jim pomůže.

Už dvacet let se na Apatykáři snažím prezentovat lékárny a lékárenství, protože jsem přesvědčen o jejich klíčové roli v systému. Jejich role se nicméně posouvá a nelze usnout v minulém tisíciletí. Proto jsem spustil odbornou názorovou platformu APAvision, v rámci níž posouváme lékárenství dál!

14.07.2019
Čteno: 15397x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.