RUBRIKY

APABLOG

Ani v Německu to nemá ministr jednoduché, když s lékárníky mluví

Tento týden schválila německá vláda zákon o posílení lékárenské péče v místních lékárnách. Neobsahuje sice lékárníky požadovaný zákaz zásilkového výdeje receptových léčiv, nicméně ministr zvolil pro jeho znevýhodnění šalamounské řešení.

Změnu chce provést v Sociálním zákoníku, kde lékárny zaváže výdejem léčiv určených pro zákonné pojištěnce pouze na základě rámcové dohody s pojišťovnami. Tzn., že se budou muset držet německého cenového nařízení včetně pevných cen (i zahraniční e-lékárny).

Je to obezlička, jak obejít rozsudek Soudního dvora EU z 19. října 2016 a neporušit jej přímým zákazem. Tato změna se totiž týká pouze zákonných pojištěnců, nikoli privátních. Tam může cenová konkurence probíhat. Otázkou však zůstává, jak se s podobným řešením vypořádá EK, která se Německa na jeho cenotvorbu (jednotné ceny), kterou nepovažuje za konformní s evropským právem, aktuálně ptá.

Ostatně toto řešení již ve svých prohlášeních kritizovali nejen zástupci zásilkových lékáren (jak evropských, tak německých), což je logické, ale i politici (Zelení a Svobodní, proti je i koaliční SPD), kteří chtějí konkurenci mezi lékárnami. A ministr se nezavděčil ani mnohým lékárníkům, kteří se bojí cenové konkurence, protože nevěří, že řešení obstojí u EK.

Již tradičně to pak ministr schytal na Twitteru, kde mu jeho návrh rozstříleli jak lékárníci, tak veřejnost, byť úroveň příspěvků byla o několik řádů vyšší než jakou známe z našich kanálů. Nejhrubší komentář byl asi ten, že podlehl lékárnické lobby a obětoval pacienty, kteří budou muset lékárníkům platit další porsche, namísto toho, aby profitovali z nižších cen díky konkurenci, jako v sousedním Nizozemsku.

Pro většinu překvapivě, pro mě pochopitelně, získal podporu od šéfa německého svazu provozovatelů lékáren (lékárníků), který v kontrastu s ostatními vyjádřeními ministra pochválil jako nadlouho jediného, který s lékárníky tak intenzivně komunikoval.

Pozitivně vidí prosazení jednotných cen (byť vnímá možnou zpochybnitelnost z pohledu evropského práva). Kritiku za malé navýšení peněz za noční a pohotovostní služby odmítá s tím, že není podstatné, jestli je malé, ale že se otevřela zákonná cesta k poskytování nových honorovaných služeb v lékárnách (srovnejte s mým pohledem).

Proč je mi tento názor blízký? Vidím tam zkušenost a nadhled. Neodmítání a priori všeho a všech, ale potenciál jednat. Sice není odměna za stávající služby taková, jakou bychom si představovali, ale otevírá se nová cesta, jak ze zákonného pojištění získat další peníze. Trpělivý posun malými krůčky vpřed, namísto siláckých a prázdných gest.

I já na Apatykáři ukazuji progresi lékárenství. Už dvacet let se snažím trpělivě prezentovat lékárny a lékárenství, protože jsem přesvědčen o jejich klíčové roli v systému. Jejich role se nicméně posouvá a nelze usnout v minulém tisíciletí. Proto jsem spustil odbornou názorovou platformu s kolegy a klíčovými hráči v oboru APAvision, v rámci níž posouváme lékárenství dál!

21.07.2019
Čteno: 14219x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.