RUBRIKY

APABLOG

Tržní podíly fungují, říkali někteří. Ti stejní nyní prosazují nové (ne)funkční řešení

Když jsem před více než dvěma lety ve svém blogu psal, že tehdy prosazené opatření o tržních podílech je nevymahatelné a nebude v praxi fungovat, ti, kteří ono ustanovení do zákona prosadili a intenzivně argumentačně ovlivňovali poslance říkali, že se mýlím.

Jsou to ti stejní lidé, kteří nyní znovu ovlivňují poslance (a senátory) a tvrdí, že i nyní, jako blesk z čistého nebe, prosazené opatření jednoho poslance, je to správné. Když už bylo správné to ustanovení předtím, nechápu, proč nyní prosazují jeho změnu? Za pár let, až zjistí, že ani tato změna více léčivých přípravků do malých lékáren nepřinese, budou zase nejspíš prosazovat jinou.

Každopádně je smutné, že situace s výpadky léčiv opanují emoce a nikoli věcné argumenty (i tehdy, i teď). Argumentuje se (nevědomost? záměr?) konkrétním paragrafem v německém zákoně, už se ale neříká, že ten paragraf souvisí s dalšími, a že se distribuce v Německu neřeší jen tímto jedním paragrafem, ale je provázána s dalšími zákony.

Podobně jako u pevných doplatků, i zvláštní způsob distribuce (tak, jak je definován v německém zákoně, u nás nesprávně zaměňovaný s DTP kanály) je v německé legislativě provázán s dalšími opatřeními a jednoduché změny nepřinášejí jednoduchá řešení.

Ostatně rozsudek Soudního dvora EU o nepřípustnosti německé cenotvorby platí už skoro tři roky a Německo změnu dosud neprovedlo (jednalo by se totiž o komplexní změnu legislativy), takže se do věci vložila Evropská komise.

Nikdo z českých zastánců „nového“ poslaneckého řešení také nevzal v potaz jednu věc – zatímco my jsme zemí reexportní, Německo je zemí reimportní. Proto má onen paragraf v německé legislativě zcela jiný dopad nežli v české. Proč se ale zabývat detaily, když do hloubky beztak nikdo nejde a rozhodují emoce a efektní titulky.

Je potřeba, aby se naši zákonodárci podívali na věc i z trošku globálnějšího pohledu než jen partikulárních zájmů některých distributorů.

Pokud se na celoevropské úrovni nebude řešit především výroba účinných látek, balanc mezi požadavkem na co nejnižší cenu a ještě nějakou ekonomiku výroby daného přípravku či administrativní požadavky na schvalovací proces, nebudeme muset možná v budoucnu řešit ani „tržní podíly“ ani „průměrnou poptávku lékáren u distributora“. Nebude totiž co distribuovat.

18.08.2019
Čteno: 19320x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.