RUBRIKY

APABLOG

Ševče, drž se svého kopyta, aneb vzkaz z Bruselu více než jasný

TAGY: #belgie  #antiminopolni-urad  #kompetence  #profesni-komora
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Tento týden přinesl portál APATYKÁŘ® jako jediný informaci o poměrně zásadním právním sporu, který má dopad nejen na Belgii, ale je aplikovatelný na podobné spory i v jiných členských státech EU. Rozhodnutí lékárníky nepotěšilo, nicméně podíváme-li se na věc bez emocí, dalo se očekávat.

Vždy je dobré čerpat, zejména u podobně emotivních sporů, přímo u zdroje a tak jsem si díky osobním kontaktům s prestižní bruselskou právní kanceláří vyžádal konkrétní rozhodnutí. Podstata sporu spočívala v tom, že Belgická lékárnická komora chtěla znemožnit nový obchodní model společnosti MediCare-market. Zjednodušeně – nechtěla připustit cenovou konkurenci.

Na tom by nebylo nic tak nepochopitelného (každý hájí své zájmy), kdyby to neudělala způsobem, jakým to provedla. Stejnou věc předložila opakovaně disciplinárním radám s cílem rozhodnutí co nejvíce oddálit a konkurenta odradit (plus podaný soudní příkaz).

To logicky nemohl soud ani antimonopolní úřad posoudit jinak, než jako záměrnou blokaci – pokud vám jde o princip, uděláte to jednou a vyčkáte na rozhodnutí. Pokud děláte opakovaně stejnou věc, navíc v časových intervalech, aby ke konečnému rozhodnutí došlo co nejpozději, určitě se to nedá posuzovat jako principiální spor.

Vzhledem k tomu, že komora zastupuje několik tisíc podnikatelských subjektů (lékárníků), vždy to antimonopolní úřad posoudí jako kartelovou dohodu a bránění konkurenci. Pokud zákon nestanoví, že na OTC a další sortiment musí být všude stejné ceny, těžko s tím něco dělat.

Podíváme-li se navíc do legislativní náplně činnosti belgické profesní organizace, najdeme tam pouze kontrolu profesních a etických pravidel, nikoli hospodářské zájmy členů. Ostatně to je i principiálním záměrem komor – nastavit a hlídat profesní pravidla. Je škoda, že až soud musel komoře vzkázat – chovejte se tak, jak vám káže zákon.

A proč je případ zajímavý? Protože není za posledních několik let zdaleka jediný v Evropě a je velmi pravděpodobné, že se jím budou antimonopolní autority obecně řídit. Profesní komory nezřídka překračují své pravomoce ve snaze ovlivnit něco, co ze zákona ovlivňovat nesmějí a následně jsou zbytečně pokutovány, což jde na úkor jejich členů. To, samozřejmě, snižuje jejich profesionalitu a renomé.

Výstižně to na nedávné konferenci v Bratislavě řekl president Slovenské lékárnické komory, když komentoval peripetie slovenských lékárníků ohledně pohotovostní služeb. Před přijetím zákona můžeme bojovat, argumentovat a snažit se prosadit do něj své, ale pokud je schválen a platí, musíme jej respektovat, byť se nám nemusí líbit.

I u nás se setkáváme s tím, že se profesní komora snaží ovlivňovat ekonomické zájmy provozovatelů lékáren a vykládat zákony. Nicméně podíváme-li se do zákona, nic takového v náplni komor nenajdeme. Nechci polemizovat, jestli je to dobře nebo špatně. Pokud ale chceme pro komoru větší pravomoce, měl se zákon už dávno otevřít a upravit. (Osobně se domnívám, že komorám je určeno hájit profesní záležitosti, ekonomické naopak provozovatelským sdružením.)

Takto jsou to jen plané stesky, které nemají šanci na úspěch. V minulosti už i česká profesní organizace – zcela zbytečně – platila za snahu určovat podmínky na trhu. Pokud do trhu zasahuje nad rámec zákona a svých pravomocí, vždycky to bude posouzeno jako kartel.

Ostatně ani nedávné prosazení možnosti odebrat (přesněji nevydat) osvědčení k výkonu soukromé lékárenské praxe, výkonu funkce odborného zástupce a výkonu funkce vedoucího lékárníka při nesplnění povinnosti celoživotního vzdělávání, které začne být aktuální v tomto roce, si o podobný soudní spor s podobnými „nadějemi“ na úspěch koleduje.

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

19.01.2020
Čteno: 18820x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.