RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

AOK rozšiřuje zdravotnickou síť s digitální dokumentací do Berlína

FOTO: APATYKÁŘ®

Digitální pacientská dokumentace pro lékaře a pacienty se rozšiřuje do několika berlínských porodních klinik. S partnery Vivantes a Sana nyní vstupuje do další fáze digitální zdravotnická síť pro výměnu dat mezi pacienty, zúčastněnými lékaři a nemocnicemi – národní iniciativa zdravotní pojišťovny AOK – do normálního provozu.

Po testech na severu Berlín

Po intenzivní testování a tréninku v posledních měsících byly v prvním kroku připojeny do sítě čtyři kliniky v hlavním městě, dalších šest nemocnic a 13 center lékařské péče bude následovat. Ročně poskytují péči celkem 114 tis. pojištěncům AOK, kteří mají v budoucnu z nové sítě profitovat.

Jak uvedli zástupci klinik i AOK, v německém zdravotnictví se už mluvilo příliš dlouho, o tom, jak důležité by bylo propojit pacienty a lékaře. Protože se však reálně nic neděje, pojišťovna již nechtěla dále čekat a svou síť spustila sama.

Po úspěšném startu ve spolkové zemi Mecklenburg-Vorpommern, kde byly úspěšně propojeny lékařská síť a dvě nemocnice, následuje nyní digitální propojení těhotných na prvních čtyřech porodnicích v Berlíně. Nastávající maminky a jejich ošetřující lékaři tak budou mít prospěch z rychle dostupných lékařských informací.

Kliniky si také budou moci vyměňovat dokumentaci. Při vývoji sítě je věnována pozornost při konektivitě také telematické infrastruktuře.

Výhody pro lékaře

Podle lékařů je propojení velmi přínosné. Porody je někdy obtížné naplánovat, takže to je důležité, aby bylo možné zobrazit všechny podstatné medicínské informace o těhotných dopředu, aby byli zdravotníci připraveni na všechno. Po porodu pak obdrží matky propouštěcí list z nemocnice.

Pokud je to nutné, může být generován ambulantnímu gynekologovi z digitálního souboru – v tuto chvíli ještě e-mailem. V dalším kroku to bude možné přímo v zdravotnické síti.

Současně systém vylučuje duplicitní vyšetření a propojuje sektory ambulantních a lůžkových zařízení.

V případě digitální sítě zůstává zásadou, že data v každém případě zůstávají decentralizována u autora, tj. na příslušné klinice nebo v lékařské ordinaci. Pacienti si mohou prohlížet data a dokumenty prostřednictvím smartphonu nebo počítači a rozhodnout se, jakému lékaři k nim udělí přístup. AOK nemá přístup k těmto údajům.

Kliniky postupně rozšiřují síť

Společnost Sana Kliniken začíná nejdříve s porodnickou klinikou v Lichtenbergu, posléze jsou plánovány další použití v digitální zdravotní síti, včetně zahrnutí rakoviny prostaty a prsu a chronických onemocnění.

Digitální síť je v souladu s mezinárodní metodikou IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), která umožňuje mezioborovou výměnu lékařských dat. Sana chce v příštích dvou letech zavést standard IHE na celostátní úrovni a integrovat všech 53 nemocnic skupiny.

V případě největší německé sítě veřejných nemocnic Vivantes v Berlíně budou do digitální sítě nejprve připojeny nemocnice Friedrichshain, Auguste-Viktoria-Klinikum a Klinikum Am Urban s příslušnými porodnickými klinikami. Do konce roku 2018 pak bude do sítě připojeno všech šest Vivantes porodnických center, stejně jako nová lékařská oblast urologická oddělení čtyř nemocnic.

Podzim 2017

Digitální síť spustila AOK loni na podzim ve spolkové zemi Mecklenburg-Vorpommern. Pilotní projekt začal v listopadu 2017 se dvěma klinikami a sítí lékařů HaffNet.

Přibližně 8 tis. pojištěnců AOK získalo čtyři možnosti – správa přijetí a propuštění na zúčastněných klinikách, výměna dokumentů mezi nemocnicemi a lékaři, možnost nakládání s vlastní lékařskou dokumentací, jako mateřský průkaz či průkaz dárce orgánů stejně jako možnost vlastní získané důležité údaje a naměřené hodnoty nechat vkládat do své dokumentace.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
10.07.2018
Čteno: 14657x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.