RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Němci mají obavy ze zabezpečení dat, ochota sdílet je na e-kartě je však vysoká

Foto: APATYKÁŘ®

Tři z deseti Němců se bojí selhání počítačových systémů v nemocnici. Každý druhý si myslí, že kybernetická ochrana v malých nemocnicích je slabá. Třetina si pak myslí, že praktičtí lékaři údaje pacientů ukládají nešifrovaně. Polovina by však chtěla mít všechna svá data na elektronické zdravotní kartě. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu.

Zabezpečení malých praxí a nemocnic problém

Stejně jako si bývalý americký viceprezident Dick Cheney vypnul funkci dálkového ovládání svého kardiostimulátoru kvůli obavám z hackingu, také němečtí občané se obávají rizik a nezamýšlených dopadů moderní medicíny. Tři z deseti pacientů se obávají selhání počítačových systémů během pobytu v nemocnici. Obzvláště malé obecní nemocnice ve venkovských oblastech jsou špatně připraveny na útok ze sítě, myslí si 51 % z nich.

Němci také vidí značné rezervy, pokud jde o bezpečnost dat v církevních nemocnicích (46 %) a ordinacích praktických lékařů (45 %). Jedná se o klíčová zjištění reprezentativního průzkumu auditorské a poradenské společnosti PwC mezi tisícovkou německých občanů.

Nicméně, relativně dobře jsou, podle respondentů průzkumu, připraveny na kybernetické útoky univerzitní nemocnice, zdravotní centra nebo velké sdružené praxe a kliniky v osobním vlastnictví s několika budovami.

Lidský faktor jako nejdůležitější ochrana

Občané považují za nejdůležitější ochranná opatření školení a vnímavost zaměstnanců v nemocnicích nebo lékařských ordinacích (87 %) vylučující nedbalost pracovníků.

Takřka jako stejně efektivní vnímají standardizovanou bezpečnostní koncepci, která určuje všechna nezbytná opatření a je stanovena oficiálním orgánem, jako je Spolkové Ministerstvo zdravotnictví (85 %). Pojištěnci si rovněž přejí hlásit informace o útocích ze sítě příslušnému orgánu (82 %).

Bezpečnostní opatření by měla být stanovena zákonem

Většina občanů si přeje, aby bezpečnostní opatření ve zdravotnictví byla dána zákonem a ne jen na základě dobrovolnosti. To se týká zejména hlášení útoků z internetu odpovědným úřadům (78 %) a standardizované bezpečnostní koncepce (74 %).

Občané by se cítili ještě bezpečněji, kdyby nemocnice byly pravidelně certifikovány nezávislým zkušebním centrem. To potvrzuje 67 % respondentů.

Porušování údajů zůstává v tajnosti

Nejen nemocnice, ale i praktičtí lékaři přijdou každodenně do styku s citlivými údaji o pacientech. Pouze 65 % respondentů průzkumu v tomto kontextu věří, že lékař hlásí narušení dat a porušování ochrany osobních údajů příslušnému orgánu dozoru, a pouze 69 % věří, že všechny údaje o pacientovi jsou uloženy v zašifrované podobě. Pouze 48 % pak věří, že právě v jejich ordinaci praktického lékaře jsou všechna ochranná opatření zavedena.

Akceptace e-karty vysoká

Navzdory slabým místům, kterých se občané obávají z hlediska ochrany osobních údajů, je překvapivě každý druhý Němec připraven sdílet osobní údaje se všemi lékaři a zdravotní pojišťovnou prostřednictvím elektronické zdravotní karty.

Pouze 26 % tuto možnost odmítá, 22 % je stále nejistých. Každá pojištěná osoba má na výběr, zda bude používat zdravotnické aplikace zdravotní karty a jaké informace bude sdílet. Dvě třetiny respondentů se přitom obávají, že by mohli ztratit kartu a cizí osoba by k ní mohla získat neoprávněný přístup.

Celkově platí, že akceptace elektronické zdravotní karty a ochota sdílet informace jsou u Němců poměrně vysoké. Pojištěnci v tom vidí výhody, zejména snadnější výměnu informací mezi nemocnicemi a ambulantním sektorem.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
10.01.2019
Čteno: 14208x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.