RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Rakousko zavede e-recept do roku 2022

Foto: chipkarte.at

Také Rakousko se konečně po letech pilotních projektů a jejich opětovném ukončení definitivně rozhodlo pro zavedení elektronických receptů. Digitalizace v oblasti sociálního zabezpečení stále vzrůstá, proto budou v zemi povinné od června 2022.

Lékaři a lékárníci se dohodli

Nejvyšší orgány rakouské lékařské a lékárnické komory se dohodly na zavedení elektronického receptu. Papírový recept – ročně je jich vypsáno více než 60 mil. – bude v budoucnu maximálně nahrazen elektronickým řešením.

Pacienti obdrží na vyžádání kód elektronicky do svého mobilního telefonu a mohou získat přístup ke svým elektronickým receptům na portálu sociálního pojištění (MeineSV). Zaplacené poplatky za recept budou načítány do poplatkového účtu (REGO) pojištěnce v jeho profilu a budou denně aktualizovány. Pojištěnec tak bude mít dokonalý přehled, kolik za recepty zaplatil.

Jak funguje e-recept

V ordinaci vystaví lékař elektronický recept v systému elektronických karet pomocí svého softwaru. Elektronický předpis je tak uložen v systému e-card (elektronická karta sloužící jako základ při komunikaci ve zdravotním a sociálním systému).

Pacienti obdrží na vyžádání kód e-receptu elektronicky do svého mobilního telefonu nebo papírový výtisk e-receptu, na němž je rovněž vytištěn uvedený kód. Tento kód je naskenován v lékárně a e-recept je tím vyvolán ze systému e-card.

E-recept může lékárník vyvolat i bez kódu vložením elektronické karty do čtečky. Poté lékárník uloží v systému elektronických karet vyzvednutí receptu a elektronicky vyúčtuje e-recepty se sociálním pojištěním.

Pacienti mohou přistupovat ke svým e-receptům elektronicky prostřednictvím portálu sociálního pojištění nebo pomocí mobilní aplikace, která jim poskytne úplný přehled o jejich elektronických receptech.

Výhody pro pacienty

Rakousko si od systému slibuje, podobně jako je tomu v jiných zemích, zjednodušení vyzvednutí receptu. To bude možné i bez papírového receptu, v lékárně stačí jen předložit kód nebo e-card.

Pacienti si mohou e-recepty spravovat elektronicky prostřednictvím portálu sociálního pojištění, popř. pomocí mobilní aplikace. Na žádost pacienta, ale to může vytisknout lékař.

Odpadají problémy s nečitelností receptu – pokud pacient papírovou průvodku ztarí nebo poškodí (bude nečitelná), lze e-recept jednoduše v lékárně načíst vložením e-card do čtečky.

Započítání poplatků za recept na účet pojištěnce se provádí denně, tj. pacienti jsou o překročení ochranného limitu na poplatky za recept informováni ihned.

E-recept začíná v roce 2020

Zavádění elektronického receptu bude zahájeno jako součást pilotní fáze ve dvou regionech ve spolkové zemi Kärnten od dubna 2020. S celostátním zavedením se počítá do 31. května 2022. Systém bude plně propojen se stávající infrastrukturou pro e-Medikation a využije tak veškerý stávající HW a SW.

e-Medikation

Už v loňském roce se stala v Rakousku papírová komunikace pro rakouské lékaře minulostí. Žádanky a vyžádaná vyšetření u jiných lékařů jsou zpracovány výhradně elektronicky.

Pacienti i v tomto případě potřebují pouze svou elektronickou kartu a lékař předá údaje zdravotní pojišťovně elektronicky. Pacient následně obdrží SMS zprávu na svůj mobilní telefon nebo e-mail, popř. volitelně i papírový výtisk s jedinečným kódem žádosti.

Stejně tak již v Rakousku funguje projekt lékového záznamu e-Medikation. Zde se uchovávají v elektronickém lékovém seznamu všechny lékařem předepsané a lékárnou vydané léčivé přípravky po dobu jednoho roku.

Od ledna 2018 už mají možnost lidé ve spolkové zemi Vorarlberg využívat v rámci projektu i novou funkci elektronického zdravotního záznamu (ELGA), záznam nejen léčivých přípravků na předpis, ale také volně prodejná léčiva s relevantními interakcemi.

Nejprve se zapojily lékárny, od února pak systém začali využívat zúčastnění lékaři. Postupně se do systému zapojila většina zemí, přičemž poslední čtyři – Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland a Wien – se připojí nejpozději do září 2019.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
14.02.2019
Čteno: 17731x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.