RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Ukrajinská vláda chce zásilkový výdej léčiv, komora placenou návštěvní službu

Foto: APATYKÁŘ®

Podobně jako se v České republice opět nedávno objevil návrh na zásilkový výdej receptově vázaných léčiv – s nímž nesouhlasí všechny odborné lékárnické a profesní organizace, akademická obec či studenti – chce tuto formu výdeje uzákonit ukrajinská vláda. Ta aktuálně vydala návrh usnesení měnící mj. stávající licenční podmínky pro zásobování léčivy.

Proti návrhu vystoupila ukrajinská profesní organizace, která jej považuje za alibistické řešení, kterým státní správa, která není schopná realizovat výkon pravomocí dozoru, raději tyto činnosti legalizuje.

Legalizace nelegální činnosti

Usnesení ukrajinské vlády ke změnám licenčních podmínek pro provádění ekonomických činností při výrobě, distribuci a maloobchodu s léčivými přípravky legalizující internetový obchod s léčivými přípravky odsoudila Všeukrajinská farmaceutická komora, jediná zákonná profesní organizace zastupující ukrajinské lékárníky.

Komora ve svém stanovisku k usnesení uvádí, že již nyní platná nařízení Ministerstva zdravotnictví vytvářejí v řadě ohledů nerovné podmínky na trhu a k nesystémovému a nekontrolovanému růstu síťových lékáren na úkor malých a venkovských lékáren.

Výrobci a marketingové společnosti, podle komory, posilují prodeje léčivých přípravků prostřednictvím marketingových dohod a zpětných bonusů a také motivačních programů pro lékaře, což vedlo k nerovných a diskriminačních podmínek v ukrajinském lékárenském segmentu.

Státní dozorové orgány pro bezpečnost potravin, kontrolu léčiv a ochranu spotřebitele nejsou schopny vymáhat současné povinnosti, kontrolovat pracovníky lékáren a jejich odbornou úroveň.

Výbor pro ochranu hospodářské soutěže současně nedokáže, anebo nechce, podle komory, adekvátně reagovat na skutečnou monopolizaci či oligopolizaci ukrajinského lékárenství malým počtem provozovatelů, což fakticky vede k ruinování systému sociálního zabezpečení léčivými přípravky pro ukrajinské obyvatele.

Jak uvádí ve svém stanovisku, už nyní na Ukrajině existuje nelegální systém dodávek určitých léčivých přípravků ohrožující zdraví pacientů, včetně nepovoleného zásobování prostřednictvím internetového obchodu.

Legalizace tohoto způsobu výdeje vládním usnesením proto povede k vytvoření nekontrolovaného, ​​nezodpovědného a legitimního způsobu dodávek léčiv, který vytvoří systém dodávek léčiv na Ukrajině prostřednictvím zásilkových služeb s využitím jedné licencované lékárny.

Současně díky tomu dojde k vytvoření dalšího kanálu nekalé soutěže prostřednictvím zřízení online lékáren jak výrobců léčiv, tak i distributorů, které v současné době probíhají jako takové. Státní orgány tak namísto řešení své nečinnosti podobné činnosti legitimizují, aby se zbavily odpovědnosti za neřešení nelegálního stavu.

Jednotné ceny, žádná konkurence

Komora naopak navrhuje vytvoření jednotných podmínek pro všechny účastníky trhu. Konkrétně požaduje zavedení stejných cen léčivých přípravků v lékárnách, zákaz jakýchkoli marketingových dohod u receptových léčiv, zákaz jakýchkoli motivačních dohod s lékaři směřující pacienty jen do určitých lékáren, a zavedení referencování cen u všech léčiv zařazených do národního seznamu hrazených.

Chce rovněž zavést sankci odnětí licence k provozu lékárny na 1 rok v případě výdeje receptově vázaných léčiv bez receptu.

Návštěvní služba jako alternativa

Komora rovněž navrhuje, aby byl výdej léčiv – ale pouze pro určité skupiny pacientů – na dálku realizován pouze lékárnou v dané oblasti a pouze do určité vzdálenosti od této „domovské“ lékárny. Aby se lékárnám tato služba vyplatila navrhuje, aby ji platil stát, namísto v současnosti uplatňované diskriminační marže na léčivé přípravky.

Již nyní na Ukrajině tato možnost existuje, jedná se o model tzv. návštěvní služby lékárníka. Komora jej nicméně považuje za diskriminační, protože je na dobrovolné bázi a lékárny jej hradí ze svého. Mohou jej si tak dovolit poskytovat především sítě, které si tím v rámci konkurence zvyšují okruh svých zákazníků, což se komoře nelíbí. Podle ní by měli mít všichni stejné podmínky a neměla by existovat žádná konkurence.

Sítě však tvrdí, že návštěvní službu může poskytovat jakákoli lékárna, pokud jí skutečně záleží na pacientech, a vnímají ji jako konkurenční výhodu a benefit pro pacienty. Nastavení jednotných podmínek pro všechny považují za návrat k jednotné státní lékárenské službě, na čem prodělají především pacienti.

Komora přesto věří, že v rámci připomínkování vládního návrhu ministry přesvědčí ke kvalitativním změnám v systému poskytování léčivých přípravků obyvatelstvu.

Jestli se jí ale podaří prosadit úhradu státem je otázkou, protože např. ve Spojeném království ji – mj. právě s odkazem na možnost poskytování online a telemedicínských služeb – britská NHS ruší ve svých kontraktech. Důvod je zřejmý – tvrdé úspory uplatňované NHS v posledních letech (díky očekávanému Brexitu ještě dramatičtější), kvůli nimž osekává z kontraktů s lékárnami řadu dříve hrazených služeb.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se bezmála 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
03.04.2019
Čteno: 12718x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.