RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

OZP kontroluje svým pojištěncům roboticky interakce léčiv, notifikace je upozorní na problém

Foto: APATYKÁŘ®

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) začala jako první z českých pojišťoven využívat robotické vyhodnocování lékových interakcí, včetně interakcí s doplňky stravy a volně prodejnými léčivy. Systém umí pojištěnce rovněž automaticky upozornit na možný problém, který následně může řešit se svým lékařem.

Kontrola i s dplňky stravy

Novinka je součástí mobilní a webové aplikace Vitakarta, která slouží k elektronické komunikaci s pojišťovnou. Pojišťovna novou funkcionalitu spustila v loňském roce. Během pilotního provozu aplikace upozornila na potenciálně nevhodnou kombinaci 15395 klientů, 301 z nich využilo možnost je konzultovat prostřednictvím pojišťovny (letos už 80 pojištěnců).

Jak uvedl generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil pro portál APATYKÁŘ®, z cca 730 tis. klientů pojišťovny využívá aktivně Vitakartu 213 tis. měsíčně (přes 48 tis. mobilní aplikaci). Přičemž novou funkcionalitu již během pilotního režimu využívalo aktivně poměrně hodně lidí, spíše mladších. Zda chtějí být na nevhodné kombinace upozorňováni si mohou zvolit (standardně je přednastaveno).

Celý systém funguje tak, že vyhodnocuje předepsané a vyzvednuté léčivé přípravky, popř. s doplňky stravy a OTC léčivy, které si pojištěnci sami zaznamenávají. Automatický systém vyhodnocuje interakce na základě znalostní databáze (stejnou využívají i některé lékárny), přičemž pojištěnci jsou upozorněni až na ty středně závažné.

Funkcionalita upozorňuje nejenom na nevhodné lékové kombinace, ale informuje i o potenciálně problematických potravinách, doplňcích stravy a bylinách, které by mohly mít negativní vliv na zamýšlený účinek léčiv.

Notifikace na telefon

Pojištěnec obdrží upozornění na mobilní telefon, anebo je uvidí po přihlášení do webové aplikace. Pojišťovna nijak nezasahuje do terapeutického režimu a vždy odkazuje na případnou konzultaci zjištěného problému s ošetřujícím lékařem, popř. se zdravotní asistenční službou pojišťovny.

Informace do systému automatické kontroly vstupují s krátkým zpožděním způsobeným prodlevou mezi vyzvednutím léčivých přípravků a okamžikem, kdy se tento údaj dostane z Centrálního úložiště léčiv do informačního systému pojišťovny (nebo jej zapíše pojištěnec ručně).

Mezi nejčastější interakce, které pojišťovna řeší, patří ovlivnění srdeční činnosti (prodloužení QT intervalu, dysrytmie), interakce bisfosfonátů a vápenatých iontů, interakce mezi clopidogrelem a inhibitory protonové pumpy, interakce mezi nesteroidními antiflogistiky a léčivy ovlivňujícími krevní tlak.

Pojišťovna tak svou novou funkcionalitou nabízí vyhodnocování lékového záznamu svých pojištěnců a navíc je cíleně informuje o potenciálním problému, což může vést k tomu, že se budou o své zdraví více zajímat.

Portál APATYKÁŘ® se zajímal i o možnost propojení s lékárenským SW tak, aby se pacient informaci o možném problému dozvěděl ihned při výdeji a podpořilo se zapojení lékárníků. Nicméně s takovým řešením pojišťovna nepočítá kvůli rozmanitosti a počtu různých SW.

I přesto, že je nyní v parlamentu projednávána novela se sdíleným lékovým záznamem, pojišťovna se o svůj projekt neobává. Jak uvedl generální ředitel, státem prosazované řešení je určeno primárně pro lékaře, lékový záznam OZP slouží pacientům.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
17.05.2019
Čteno: 12679x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.