RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Přes 80 % Rusů je připraveno konzultovat s lékařem na dálku

Foto: APATYKÁŘ®

Ruská lékařská veřejnost si uvědomuje nutnost rozšířeného zavádění integrovaných digitálních technologií. V současné době využívá 56 % zdravotníků integrované digitální technologie pro diagnostiku, 46 % pro volbu strategie léčby. Vyplývá to ze studie Future Health Index o vývoji telemedicíny v Rusku, kterou představila společnost Philips.

Ochota radit se na dálku

82 % obyvatel Ruska by bylo v určitých životních situacích ochotno poradit se s lékařem na dálku. Nejčastěji uváděnými situacemi, kdy by byli Rusové ochotni vyžít vzdálenou konzultaci, byla diskuse o výsledcích lékařských prohlídek (46 %) a získání obecných doporučení o zdraví (44 %).

60 % Rusů pociťovalo potřebu domácí péče pro sebe nebo pro ty, na kterých jim záleží. 80 % respondentů se přitom domnívá, že integrované digitální technologie jsou důležité pro zlepšení kvality těchto služeb.

Podle studie Rusové souhlasí s tím, že mají přístup k léčivým přípravkům a léčbě, aby předcházeli onemocnění (61 %), k lékařským vyšetřením pro stanovení diagnózy (59 %) nebo k informacím/zdrojům nezbytným pro dodržování zdravého životního stylu (56 %).

Současně je pouze 42 % respondentů přesvědčeno, že léčba, která je jim k dispozici, je nezbytná pro jakékoli současné nebo budoucí onemocnění. V tomto případě může vzdálená konzultace s lékařem pomoci obyvatelstvu Ruska.

Překážky telemedicíny

Podle Future Health Index uvádí 50 % zdravotnických pracovníků, že náklady na službu jsou hlavní překážkou rozvoje telemedicínských projektů. Z hlediska četnosti zmíněných překážek je to dále kvalita komunikačních zařízení a technologií (45 %), edukace v této oblasti (42 %) a byrokratizace zdravotnictví (35 %).

Lidský faktor brání využívání telemedicínských služeb, protože pouze malá část respondentů se domnívá, že lékaři-roboti (7 %) nebo použití holografických technologií pro vzdálené konzultace v domácím prostředí (9 %) mohou mít největší dopad na zlepšení kvality lékařské péče, pokud by byly k dispozici.

To naznačuje, že i když jsou Rusové připraveni používat inovativní řešení v oblasti zdravotní péče, oceňují živou i neomezenou komunikaci s lékařem.

Další překážkou je neochota lidí sdílet citlivé informace. Studie Future Health Index tedy ukázala, že obyvatelstvo Ruska jako celek příliš nedůvěřuje možnosti poskytnout své osobních údaje zdravotnickému průmyslu (pouze 20 % věří v případě svých osobních dat zdravotnickým organizacím více než ostatním).

Pro srovnání, podíl respondentů, kteří jsou ochotni důvěřovat v případě osobních informací bankovnímu sektoru byl 39 %.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
21.05.2019
Čteno: 11469x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.