RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Česko si jako první s Lucemburskem vyměnilo elektronické zdravotní záznamy pacientů

Foto: APATYKÁŘ®

Dnes proběhla první výměna zdravotních záznamů pacientů v EU díky přeshraničním elektronickým zdravotnickým službám. Od nynějška budou moci lékaři v Lucembursku přijímat digitální záznamy pacientů z České republiky.

E-záznamy

Tyto záznamy pacientů poskytují základní informaci o důležitých zdravotních aspektech, jako jsou alergie, aktuálně užívané léčivé přípravky, předchozí nemoci, operace atd., což ji činí digitálně dostupnou v případě návštěvy lékařské pohotovosti v jiné zemi. Jedná se o souhrn zdravotních údajů o zdraví pacienta uložený v elektronické podobě.

Od tohoto týdne si rovněž Finsko a Chorvatsko vyměňují elektronické recepty, kdy si finští občané mohou nyní v chorvatských lékárnách vyzvednout léčivé přípravky elektronicky předepsané lékařem ve Finsku. Od ledna letošního roku si již bylo více než 2000 finských pacientů schopno vyzvednout své léčivé přípravky v Estonsku.

Dr. Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, poblahopřál Česku, Lucembursku a Chorvatsku k tomu, že podnikly kroky v oblasti eHealth. Doufá rovněž, že brzy budou následovat i další země.

Sdílení e-receptů a pacientských záznamů je důležité pro bezpečnost pacientů, protože může pomoci lékařům lépe porozumět anamnéze pacienta, snížit riziko nesprávné medikace a přispět k lepší péči, což může v nouzové situaci zachránit životy. Komise bude proto i nadále podporovat rozšiřování péče o občany v celé EU.

Mariya Gabriel, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, pak dodala, že dnešní úspěch je dalším krokem k dosažení hmatatelných přínosů naší evropské metody pro občany. Na jednotném digitálním trhu totiž občané očekávají, že jejich zdravotní záznamy a lékařské předpisy budou přístupné a použitelné.

22 států součástí infrastruktury

Tyto služby jsou možné díky systému „Moje zdraví@Evropská unie“, což je infrastruktura elektronických služeb eHealth, která propojuje vnitrostátní služby elektronického zdravotnictví, což jim umožňuje vyměňovat si údaje o zdravotním stavu.

Při výměně jsou striktně dodržována pravidla ochrany údajů – pacienti musí před přístupem k těmto službám dát svůj souhlas.

22 členských států – Česko, Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko – je součástí infrastruktury elektronických služeb pro eHealth a očekává se, že do roku 2022 si budou vyměňovat elektronické lékařské předpisy a lékařské záznamy pacientů.

Sedm členských států (Finsko, Estonsko, Česko, Lucembursko, Portugalsko, Chorvatsko a Malta) už tyto výměny postupně zahajuje do konce roku. 2019.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
21.06.2019
Čteno: 14351x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.