RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Finsko chce zavést sdílený lékový záznam a online očkovací průkaz

Foto: Fimea

Finské Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje zřízení národního seznamu léčivých přípravků, aby se zvýšila účinnost léčby a zlepšil přístup k informacím o léčivech.

Sdílený lékový záznam

Podle ministerstva je potřeba zlepšit sdílení informací o případných lékových problémech a jejich řešení. Pro lékaře je obtížné učinit rozhodnutí o podání správného léčiva, pokud nemají k dispozici dostatek aktuálních informací.

Stejně tak pacient musí být o léčbě informován a musí mít lepší informace o léčivech, aby byla zajištěna adherence a lékař dosáhl stanovených medicínských cílů.

V současné době neexistuje ve Finsku jednotný seznam léčiv, ale informace se liší podle místa léčby pacienta. Proto chce ministerstvo vytvořit národní seznam léčiv, který bude možné sdílet a který bude obsahovat všechny léčivé přípravky, které pacient užívá.

Lepší přístup k informacím o léčivech

Pacient by měl mít aktuální informace o všech svých léčivých přípravcích, které užívá, což má posílit jeho zájem o péči a sledování svých léčivých přípravků.

Sdílený lékový záznam bude založen na službě Kanta – digitální služba spravující elektronickou dokumentaci a preskripci pacienta a online lékovou databázi léčiv – a systematickém dalším strukturování lékové informační služby.

Smyslem změn je zlepšit přístup k základním informacím o léčivých přípravcích. Ty budou k dispozici ve strukturovaném formátu a bude je možné použít v informačních systémech lékařů i lékáren.

Vývoj digitálních provozních modelů, služeb a nástrojů si vyžádá legislativní změny.

Online informace o očkování

Ministerstvo rovněž předpokládá, že v průběhu příštích deseti let bude pacient rovněž informován o svém očkování. Do informačních systémů pacientů bude vložena informace o proběhlém očkování (očkovací průkaz) a případné reakce na očkování.

Informace bude možné využít v reálném čase pro správu, monitorování a výzkum očkování. Hodnocení ošetření zahrnuje také kvalitu, bezpečnost a nákladovou efektivitu.

Údaje o očkování bude stát využívat k posouzení proočkovanosti a bude moci lépe cílit léčbu, například na základě genomických údajů.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
03.08.2019
Čteno: 11064x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.