RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Evropské sítě lékáren nepodporují Rx online, chtějí nejprve důkladnou diskuzi

TAGY: #efpc  #rxonline  #rxrezervace
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Evropská federace lékárenských sítí (EFPC), sdružující čtyři asociace lékáren v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku, vydala prohlášení k provozování online lékáren. Tuto službu aktivně nepodporuje. Pokud však bude veřejný zájem, měla by být velmi pečlivě připravena. Navrhuje proto dvě fáze – systém rezervací a až poté zásilkový výdej.

Důkladná příprava

Jak se uvádí v prohlášení, v současné době mají členové EFPC různé postoje k zásilkovému výdeji a dalším nepřímým dodávkám léčivých přípravků, protože jsou vázáni různými legislativními předpisy ve svých zemích.

Přesto jsou OTC léčivé přípravky většinou pro pacienty ze členských zemí EFPC dostupné online. Tato služba je však nyní v každé zemi poskytována na různé úrovni. Některé země začaly poskytovat online služby teprve nově, zatímco některé již mají plně funkční systém, který pacienti využívají.

EFPC nemá ambice iniciovat nebo aktivně podporovat zásilkový výdej léčiv na předpis ani jeho rozšíření v Evropě. Uvědomuje si však, že existuje vysoká pravděpodobnost, že tato potřeba vyvstane během krátké doby z důvodu měnícího se nákupního chování pacientů v jiných oblastech.

Do té doby, jak doporučuje EFPC, by zákonodárci měli zavést proces, aby vyhověli potřebám pacientů podle dvou zásad. Zásilkový výdej léčiv na předpis by se měl zavést až po odborné i širší veřejné diskuzi.

Současně existuje několik kroků nezbytných k zajištění skutečného zájmu pacientů, bezpečné služby a udržení správné expediční praxe.

Rx rezervace

Tento druh služby umožní rezervaci léčiv na předpis přes internet. EFPC navrhuje zavedení certifikačního procesu pro provozovatele lékáren, kteří by měli být schopni potvrdit pravost každého elektronického receptu z úložiště dat. Měl by se zobrazit náhled na název léčivého přípravku a doporučené dávkování.

Podle EFPC by měl provozovatel pracovat pouze s anonymizovanými údaji (tj. bez přístupu k osobním údajům a lékařským záznamům pacienta).

Provozovatelé by rovněž neměli mít možnost měnit elektronický recept. I přesto, že pacient provede rezervaci u jednoho poskytovatele, měl by mít pacient stále možnost vyzvednout si předepsaný přípravek v jiné lékárně (tj. bez blokace při rezervaci).

Rx online

EFPC navrhuje zavedení systému distančního výdeje léčiv na předpis dva roky po zahájení služby Rx rezervace. Toto dvouleté období poskytuje dostatek času na odbornou diskuzi, legislativní přípravu, vypracování pravidel a otevřené posouzení, které zaručí, že služba nebude provozována mimo kontrolu státu.

Nově přijatá pravidla by měla zahrnovat podmínky, které zaručí, že léčivé přípravky zakoupené přes internet budou vázány na konkrétního lékárníka. Stejně tak provedení služby nesmí omezit právo pacientů na správné dispenzační minimum a dodržování chladového řetězce u léčivých přípravků dodávaných pacientovi.

Situace v ČR

Připomeňme, že poslední snaha o prosazení zásilkového výdeje s léčivými přípravky vázanými na recept u nás proběhla před necelým rokem. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR předložila příslušnou změnu zákona o léčivech prostřednictvím poslance Ing. Patrika Nachera (ANO) do Poslanecké sněmovny.

Podle očekávání však tento návrh neprošel, a to jednoznačně (1 pro, 117 proti).

Předchozí větší snaha o prosazení zásilkového výdeje s receptovými léčivy přišla na konci roku 2012. Tehdy jej do zákona prosazovali formou pozměňovacího zákona poslanci MUDr. Boris Šťastný (ODS), PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. (TOP 09) a Ing. Jiří Rusnok (Věci veřejné).

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
11.01.2020
Čteno: 8598x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.