RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Mgr. Irena Storová, MHA: Co se týče zásilkového výdeje, nerada bych, abychom podlehli nějakému tlaku a připravili něco narychlo, ukvapeně a nekvalitně

TAGY: #sukl  #erecept  #copid-19  #zasilkovy-vydej  #rezervace
Foto: Mgr. Irena Storová, MHA

Portál APATYKÁŘ® dlouhodobě sleduje informace z oblasti elektronického lékárenství. V souvislosti se současnou pandemií je toto téma více než aktuální, včetně znovu nastolené diskuze ohledně zásilkového výdeje léčiv.

Ta se objevila zejména po spuštění tzv. internetového rezervačního systému pro pacienty pod názvem eRecept.cz, s nímž přišla skupina Pilulka.

Jak se na systém, který používá jako název jeho ochrannou známku dívá český SÚKL? Probíhají aktuálně diskuze na úrovni státní správy ohledně změny zákona v souvislosti se zásilkovým výdejem? Připravuje SÚKL vlastní řešení? A jaké změny se chystají v oblasti elektronických receptů? Na tyto a další otázky portálu odpověděla v první části rozsáhlého rozhovoru Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL.

Již nějakou dobu, zatím bezvýsledně, apeluji na představitele lékárníků, aby přišli s řešením zásilkového výdeje receptů, než s tím přijde někdo jiný. Aniž bych tušil, že pohled běžných pacientů změní něco tak malého, jako jeden virus. Myslím, že tento výdej je blíže než si myslíme. Pletu se?

„Máte pravdu, že současná situace skutečně debaty o zásilkovém výdeji léků na předpis, tzv. Rx online, významně oživila. Ráda bych proto hned na úvod, než se pustím do dalších detailů, uvedla, že SÚKL se dlouhodobě nestaví ani na jednu stranu ‚barikády‘.

Některými jsme možná vnímáni jako rigidní úředníci, kteří se nechtějí přizpůsobit moderní době, ale vše má – jako obvykle – svá pro i proti. A musíme si v prvé řadě uvědomit, že jde o léky, o komoditu, která má ze zjevných důvodů nastavena jasná pravidla.

Ale k věci. Jakákoliv diskuze na toto téma musí chtě nechtě začít u změny legislativy, konkrétně by se jednalo o úpravu zákona o léčivech a dalších navazujících předpisů. A to je věc – jak mi jistě dáte za pravdu – nejen odborná, ale z velké části také politická.

Jako SÚKL se debatě na toto téma určitě nebráníme a pokud by mě nyní pomyslná druhá strana snad chtěla osočit, že podporuji likvidaci kamenných lékáren, tak samozřejmě nikoliv. Dlouhá léta jsem sama stála za tárou, a tak vím, že osobní kontakt je mnohdy nenahraditelný.

Nemůžeme se však donekonečna bránit pokroku. Tyto dva pohledy je ale potřeba velmi dobře vybalancovat a moc dobře si uvědomuji, že stojíme na hodně tenké hraně.

Vrátím-li se k vaší otázce, tak bych byla velmi ráda, kdybychom s představiteli komory mohli na toto téma otevřít racionální debatu a společně se pustit do hledání té tzv. zlaté střední cesty. Co se však současné situace týče, nerada bych, abychom snad podlehli nějakému tlaku a připravili něco narychlo, ukvapeně a nekvalitně.

Co se aktuální situace týče, tak onemocnění COVID-19 se zatím žádným konkrétním léčivým přípravkem neléčí. Nejtěžší případy jsou hospitalizovány v nemocnicích, kde jsou léčivé přípravky poskytnuty v rámci zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a pacient tedy do lékárny nemusí.

A při nevážných symptomech bez komplikací se doporučuje užití léků z kategorie volně prodejných. A u těch již zásilkový výdej funguje.

Samozřejmě chápu, že lidé stonají i s dalšími nemocemi, máme tu chronické pacienty, kteří svoje léky potřebují pravidelně. Pro tyto případy však i nyní platí, že lze využít tzv. občanskou výpomoc, tedy svěřit vyzvednutí léků jiné osobě.

Dle české legislativy nic nebrání ani tomu, aby pacient předal lékárníkovi identifikátor eReceptu v předstihu a příslušné léky si zarezervoval, tedy učinil tak ještě před samotnou osobní návštěvou lékárny, a do lékárny si pak už jen on či právě někdo z jeho blízkých došel pro připravené léky.“

Narážel jsem, samozřejmě, na pokus jednoho řetězce lékáren spustit tzv. národní systém e-receptů. Komunikovali se SÚKL nějak svůj projekt?

„Bohužel ne. Dozvěděli jsme se o tomto projektu ve stejném momentě jako všichni ostatní.“

Jak se tedy SÚKL na věc dívá? Je systém v souladu s platnou legislativou? Pokud vím, tak eRecept je ochranná známka SÚKL?

„Tato aktivita má několik rozměrů. Začnu slovním spojením ‚eRecept‘. SÚKL jej má zaregistrovaný jako ochrannou známku v několika variantách, a proto nyní zvažujeme další právní kroky.

Nelíbil se nám ani původní název, který obsahoval slovo ‚národní‘. Zaznamenala jsem, že dost pacientů získalo dojem, že se jedná o portál provozovaný státem.

Možná i proto, že jsme přípravu něčeho podobného před časem skrze média skutečně avizovali (pozn. redakce: tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ® v rámci platformy APAvision). I proto jsme museli zareagovat, aby případné nešvary nespadly na naši hlavu.

Provozovatel portálu si prý toto neuvědomil, jak deklaroval veřejně, a naštěstí velmi rychle název změnil, takže nyní je to už jen Rezervační systém elektronických receptů.

Dále jsme zjišťovali, jak je nakládáno se zadanými identifikátory. Na základě našich šetření týkajících se zejména přístupových údajů a využití dat z informačního systému eRecept jsme však dospěli k závěru, že ve vztahu k tomuto systému, a tedy po technické stránce nečiní jeho provozovatelé nic nelegálního.

Nezjistili jsme žádné porušení pravidel s ohledem na využití přístupových údajů. Podle informací na webových stránkách i na základě našeho praktického ověření lze konstatovat, že jde o rezervační systém, prostřednictvím něhož si pacient zamluví zpracování elektronického receptu u vybraného provozovatele.

Systém pouze zprostředkovává rezervaci mezi pacientem a zvolenou lékárnou, přičemž jej provozuje subjekt nezávislý na lékárně, v níž bude proveden výdej. Recepty se zpracovávají až ručně v dané lékárně. Pacientem zadaný identifikátor je tedy pouze přeposlán do zvolené lékárny.

V podstatě to samé činí každý operátor nebo poskytovatel e-mailových schránek v případě, že pacient zvolí ke kontaktu s lékárnou jiný způsob než jen osobní návštěvu.

Pokud bychom zjistili, že přístupové údaje jsou zneužívány nebo že je narušena bezpečnost dat ze systému eRecept, jsme samozřejmě připraveni okamžitě zasáhnout.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
27.04.2020
Čteno: 21043x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.