RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Mgr. Irena Storová, MHA: Příprava centrálního rezervačního systému je stále aktuální

TAGY: #sukl  #erecept  #copid-19  #zasilkovy-vydej  #rezervace
Foto: Mgr. Irena Storová, MHA

Portál APATYKÁŘ® dlouhodobě sleduje informace z oblasti elektronického lékárenství. V souvislosti se současnou pandemií je toto téma více než aktuální, včetně znovu nastolené diskuze ohledně zásilkového výdeje léčiv.

Ta se objevila zejména po spuštění tzv. internetového rezervačního systému pro pacienty pod názvem eRecept.cz, s nímž přišla skupina Pilulka.cz. První část rozhovoru se věnovala mj. tomu, jestli probíhají aktuálně diskuze na úrovni státní správy ohledně změny zákona v souvislosti se zásilkovým výdejem.

SÚKL již dříve v rámci APAvision představil své vlastní řešení rezervačního systému elektronických receptů. Je toto téma ještě stále aktuální? A jak by měl v reálu vypadat? Na tyto a další otázky portálu odpověděla ve druhé části rozsáhlého rozhovoru Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL.

Lékárny jsou otevřené, ale i já se teď při expedici občas setkávám s celkem útočnými výtkami, proč si to pacient nemohl v této době objednat a nechat dovézt a nutíme ho chodit do lékárny, kde se může nakazit? Zvažuje stát, potažmo regulátor, nějaké „dočasné“ řešení?

„Všichni víme, že změna zákona od návrhu až k realizaci představuje dlouhou a klikatou cestu. A jak jsem už zmiňovala, jakkoliv ve věci distančního výdeje receptových léčiv nestraním ani jedné názorové skupině, viděla bych jako chybu, abychom činnost v této věci uspěchali a opatření tohoto typu řešili třeba formou zrychleného přijetí v rámci legislativní nouze.

Bez řádného připomínkového řízení v legislativním procesu by totiž také mohlo dojít k tomu, že by nové postupy nebyly v praxi dobře uskutečnitelné.

Pokud bychom tedy nyní měli nějaké kroky realizovat, pak si dokážu představit jedině formu mimořádného opatření, které by pouze dočasně, na dobu nezbytně nutnou, umožnilo řešit nouzovou situaci i v oblasti výdeje léčivých přípravků. Tato aktivita však není plně v kompetenci SÚKL.“

Řada lékárenských řetězců už propaguje své rezervační systémy, jako pomocné řešení. Dříve jste v APAvision mluvila o centrálním „státním“ rezervačním systému. Je to ještě na pořadu dne? I vzhledem k současné zkušenosti je více než nabíledni, aby takový systém fungoval?

„Určitě je to stále aktuální. SÚKL se neustále snaží rozvíjet informační systém eRecept tak, aby přinášel co nejvíce benefitů všem skupinám jeho uživatelů.

Vnímáme stesky pacientů, kteří musejí obíhat lékárny nebo musejí do lékárny dvakrát, protože lékárna jednoduše nemá jejich lék okamžitě skladem. To samozřejmě není komfortní ani pro ně, ani pro lékárníky.

Proto navrhujeme řešení, kterému zatím pracovně říkáme ‚rezervační systém‘. Jednat by se mělo o aplikaci, prostřednictvím které by si pacienti mohli ověřit dostupnost léků v jednotlivých lékárnách a léky si zde i zarezervovat.

Obsluha by měla být velmi jednoduchá. Pacient do aplikace zadá platný identifikátor eReceptu a najde ve svém okolí nebo v místě, kam se třeba druhý den chystá cestovat, přehled lékáren, které jeho lék mají, příp. jsou schopny jej zajistit a do kdy.

Tedy aplikace na základě vloženého identifikátoru učiní dotaz na pacientem zvolené lékárny a vrátí se mu informace, zda ta která konkrétní lékárna jeho lék má. Na základě těchto informací si pacient vybere tu lékárnu, která mu nejvíce vyhovuje, a lék si v ní může zarezervovat.

S rezervačním číslem, které mu aplikace vygeneruje a pošle jej rovněž příslušné lékárně, a identifikátorem eReceptu pak už přichází do dané lékárny, kde si lék vyzvedne. Tedy do lékárny jde jen jednou, na jistotu, protože léky tam už bude mít připravené.

SÚKL disponuje kompletní databází lékáren v ČR a byli bychom samozřejmě rádi, aby se zapojily všechny. Celá aplikace však bude založena na dobrovolnosti.

SÚKL je schopen aplikaci technicky připravit a pro pacienty zdarma zveřejnit a bylo by pouze na lékárnách, zda se do ní zapojí a jaké další informace budou ochotny pacientovi zpřístupnit.

Abychom však aplikaci mohli spustit, je nezbytná úprava legislativy – nejedná se pouze o přenos identifikátoru, ale také o automatizované zpracování dat v systému eRecept.

Samotný návrh změny zákona musí zpracovat Ministerstvo zdravotnictví, s nímž samozřejmě spolupracujeme, a rádi bychom jej do legislativního procesu předložili co nejdříve.

Odhadovat však reálné spuštění rezervačního systému by bylo v tuto chvíli – i vzhledem k současné koronavirové pandemii a stavu, kdy se projednávají jen zákony nezbytně nutné – předčasné.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
28.04.2020
Čteno: 19351x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.