RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Mgr. Irena Storová, MHA: Načtení všech identifikátorů eReceptu najednou na občanský průkaz spustíme od 1. června

TAGY: #sukl  #erecept  #copid-19  #zasilkovy-vydej  #rezervace
Foto: Mgr. Irena Storová, MHA

Portál APATYKÁŘ® dlouhodobě sleduje informace oblast elektronického lékárenství. V souvislosti se současnou pandemií je toto téma více než aktuální, včetně znovu nastolené diskuze ohledně zásilkového výdeje léčiv.

Ta se objevila zejména po spuštění tzv. internetového rezervačního systému pro pacienty pod názvem eRecept.cz, s nímž přišla skupina Pilulka.cz. První část rozhovoru se věnovala mj. tomu, jestli probíhají aktuálně diskuze na úrovni státní správy ohledně změny zákona v souvislosti se zásilkovým výdejem.

SÚKL již dříve v rámci APAvision představil své vlastní řešení rezervačního systému elektronických receptů. Tomu se věnovala druhá část.

Dočkají se lékárníci konečně možnosti načtení všech ereceptů najednou a ne po jednom identifikátoru každý zvlášť? A předpokládá to nějakou legislativní změnu? Na tyto a další otázky portálu odpověděla ve třetí části rozsáhlého rozhovoru Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL.

A když už jsem u toho, řeší SÚKL kritizované identifikátory e-receptů? Konkrétně se ptám, jestli zvažujete to slovenské řešení načtení všech receptů např. po zadání čísla pojištěnce nebo podobně?

„Ano, toto řešení – tedy výdej předepsaných léků na občanský průkaz či pas – máme už dokonce připravené a nasazené v testovacím prostředí. Nedávno proběhl seminář s dodavateli softwarových řešení, aby se na tuto změnu mohli připravit.

Princip řešení je založen na využití čísla dokladu (občanského průkazu nebo pasu) pro identifikaci a ztotožnění pacienta a načtení jemu přidělených identifikátorů eReceptů.

Načtení čísla občanského průkazu je možné provádět strojově a bezkontaktně načtením čárového kódu na jeho zadní straně. Možnost vyzvednutí eReceptu na základě jednotlivých identifikátorů zůstane samozřejmě zachována.“

Předpokládá to nějakou legislativní změnu?

„Nikoliv. Je to především o technickém řešení. Pro lékárenské systémy vznikne nová webová služba, která bude vystavená pro lékárníky a začleněna jak do nové verze rozhraní 201704D, tak i do stávající verze 201704C, pokud by se někdo v terénu nestihl na novou verzi připravit včas.

Na začátku dubna, konkrétně 3. dubna, byla tato úprava nasazena na testovací prostředí pro dodavatele. Tato služba poskytne lékárně na základě dokladu seznam všech ‚vydatelných‘ eReceptů.“

Takže nakonec se to technicky podařilo vyřešit? Uvádělo se, že důvodem je složitost řešení, kdy původní systém byl připravován jinak.

„Původně jsme opravdu pracovali s řešením, které by využívalo pouze nové identifikační doklady s čipem. Toto řešení by bylo náročnější jak z hlediska technického řešení, tak z hlediska legislativy a byla by také nutná úzká spolupráce s Ministerstvem vnitra.

S ohledem na průběžné statistiky, které ukazují, že velká část držitelů ‚nových‘ občanských průkazů si jeho elektronickou část vůbec neaktivuje, jsme zahájili analytické práce na řešení, které by zpřístupnilo tuto novou funkcionalitu širší veřejnosti.

To se povedlo v rekordně krátkém čase a připravované spuštění v červnu letošního roku je výsledkem. Klíčový byl i postoj Úřadu pro ochranu osobních údajů, se kterým byla nová možnost diskutována.“

Aha? A kdy se s tímto řešením počítá? Kdy bude reálně spuštěno?

„Nasazení na produkční prostředí předpokládáme k 1. červnu 2020, tj. shodně se sdíleným lékovým záznamem pacienta.“

Tím pádem zřejmě odpadnou i diskuze o počtu položek na receptu, když se načte vše. Zvažuje se, že systém načte léčivé přípravky a pak je nějak sám „rozdělí do receptů“ pro účtování pojišťovně?

„Od začátku června bude mít pacient možnost předat seznam všech svých identifikátorů eReceptů k výdeji v lékárně formou předložení strojově čitelného dokladu totožnosti – primárně občanského průkazu.

Na základě předloženého dokladu pacienta, což může být nejen zmíněný občanský průkaz, ale i pas, může lékárník získat seznam všech ‚vydatelných‘ eReceptů daného pacienta. Výdej léčivých přípravků bude dále probíhat standardním způsobem na základě získaných identifikátorů eReceptů.

Bude tedy pouze na volbě pacienta, zda si vyzvedne svoje léky na základě jednotlivých identifikátorů či použije občanský průkaz nebo pas.

Když to tedy shrnu: Systém eRecept nyní umožňuje provést výdej v lékárně na základě identifikátoru eReceptu, který předloží pacient lékárníkovi. Nově vznikne funkčnost, kdy bude možné provést výdej i na základě dokladu pacienta (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Přitom původní možnost provést výdej na základě identifikátoru eReceptu bude zachována v plném rozsahu a bude pouze na volbě pacienta, kterou cestu zvolí.“

Foto: Mgr. Irena Storová, MHA

Když se ještě na závěr vrátím k té položkové přestřelce z úvodu roku, co bylo důvodem změny počtu položek, když se zase tak rychle vrátila původní varianta?

„K dané věci lze za nás říci pouze jediné – Státní ústav pro kontrolu léčiv je správcem systému eRecept a upravuje jeho funkcionality tak, aby odpovídaly požadavkům platné legislativy.

Pokud vím, šlo jak při změně na jednopoložkový eRecept, tak při následné úpravě zpět vždy o apel z terénu. SÚKL ale nepřísluší se do debaty tohoto charakteru vměšovat, toto je skutečně primárně legislativní záležitost, tedy agenda Ministerstva zdravotnictví.“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
29.04.2020
Čteno: 21585x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.