RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA: Chci přispět vyváženým přístupem mezi odborností a technologickými trendy

TAGY: #finsterle  #eamsp  #elekarny  #erecept  #rxonline
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Jak už informoval portál APATYKÁŘ® jako první, PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, lékárník a majitel nejdéle působící e-lékárny na českém trhu Lékárna.cz, byl zvolen do představenstva Evropské asociace zásilkových lékáren.

Jedná se o vlivnou evropskou organizaci se sídlem v Bruselu, v níž mají zastoupení největší evropští online hráči, mezi nimi mj. Zur Rose, Doc Morris, Chemist4u či Shop Apotheke. Členem je mj. také slovenská iLekáreň.

Nový president po nedávném odchodu Maxe Müllera byl zvolen Olaf Heinrich (DocMorris), vicepresidentem se stal Stefan Feltens (Shop Apotheke). Posledním členem představenstva kromě již zmíněného dr. Finsterleho byl zvolen Gianni de Gaspari (Viata Online).

S jakými vizemi vstupuje do představenstva? Co bych chtěl z pozice českého hlavního hráče změnit? Jak ovlivní internetové lékárny současná pandemie? Na tyto a další otázky odpověděl portálu APATYKÁŘ® v exkluzivním rozhovoru PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA.

Byl jste zvolen do představenstva Evropské asociace zásilkových lékáren. Co Vás vedlo ke kandidatuře a čím jste členy zaujal?

„Lekarna.cz se stala členem v září 2019 a první rok je každý nově přijatý člen v určité čekatelském stavu. Současná situace, kdy se mění vedení asociace nicméně vše urychluje a tím pádem i představitelé ‚čekatelských‘ lekaren mohli kandidovat.

A čím jsem zaujal? To je spíše otázka na ostatní členy EAMSP. Nicméně pokud bych měl odhadnout moji očekávanou roli, tak to bude spojené s tím, že jsem profesí lékárník, který se zabývá moderními trendy již 20 let a tudíž moje postřehy vychází z kombinace odbornosti a procesně provozní zkušenosti.

A zcela jistě se jedná o zahrnutí naší části Evropy do diskuse o celoevropských tématech a trendech včetně rozvoje moderních forem lékárenství.“

Jaká je Vaše představa o Vaší roli? Čím chcete přispět?

„Chci přispět vyváženým přístupem mezi odborností a technologickými trendy, jako je např. celý koncept telemedicíny a propojení na nové distribuční kanály.

Současně se zabývám zákaznickou zkušeností v oblasti lékárenské, které je z podstaty zaměření posunuté vzhledem k možnosti poradit se a sdílet dokonce své zdravotní či lékové záznamy s odborníky.“

Je možné přinést mezi hlavní hráče na evropském online trhu jako jsou Zur Rose či Chemist4u nějakou inovaci?

„Zcela jistě. Každý trh je v Evropě v některých oblastech odlišný a tudíž vyžaduje zcela lokání přístup a tím pádem potřebu inovací. Např. když poslouchám diskuse o e-preskripci, jak se Evropa těžko k této možnosti posouvá, tak musím říci, že náš systém je vlastně v současnosti pro pacienty ideální.

Na druhou stranu asociace není soutěž, kdo je větší či inovativnější. Všechny nás spojuje vize dostupnost lepšího zdraví (Access to better health) a proto si sdělujeme to, co funguje v oblasti kvality, dostupnosti a udržitelnosti v oblasti lekarenství.“

Co spojuje evropské online lékárny, když jsou de facto konkurenty?

„Těmi spojujícími prvky jsou na jedné straně regulatorní podmínky, které v sobě propojují základní principy EU – volný pohyb zboží a lidí a na druhé straně je zdravotnictví legislativně regulováno národními pravidly.

Dále se jedná o sdílení těch nejlepších nápadů a myšlenek, které celý segment internetového lékárenství může posunout k lepší kvalitě, dostupnosti a udržitelnosti.“

Jak často a kde jednání představenstva probíhají a jak funguje asociace?

„Dnes proběhla valná hromada poprvé virtuálně, což také svědčí o změně, kterou budeme asi akcentovat. Ale jinak jsme se scházeli čtyřikrát ročně v Bruselu.

Paralelně se rozbíhají komise, které se soustředují na specifická témata jako je delivery chain, odborné lékárenské otázky, evropská legislativa a kam jsou přizváni externí spolupracovníci či další kolegové z našich lékárem.

Zde vidím uplatnění i pro moje kolegy lékárníky, kteří tak mohou ovlivnit směřování moderního evropského lékarenství.“

Čeho se týkalo dnešní jednání?

„Setkání na jedné straně mají pevně danou strukturu a některá témata se pravidelně opakují jako např. vývoj v Evropské komisi a parlamentu. Současně se řeší i aktualní otazky, jako např. rozpočet asociace, jako tomu bylo dnes.“

Co je aktuálně hlavní výzvou na evropském online lékárenském trhu, v souvislosti s COVID-19?

„Toto téma bylo jedno, které jsme dnes diskutovali. Ukazuje se, že trend nárůstu využívání on-line lékáren pacienty napříč EU roste.

Roste počet pacientů a klientů, kteří si vyzkoušeli a zjistili, že on line lékárny jsou bezpečné, odborně na úrovní a pomohli eliminovat případné riziko pro pacienty ze sociálního kontaktu.

Mezi klíčové problémy, které se řešily, byly i ty velmi úzce spojené s problémy celého farmaceutického trhu.

Byl to nedostatek léků a ochranných prostředků, uzavření hranic a ohrožení provozu tím že např. němečtí distributoři nedodávali zboží přeshraničně do Holandska, zaměstnanci se nemohli dostat přes hranice do svého zaměstnání a tím se ohrozila výroba v Německu a Švédsku díky polskému striktnímu postupu na hranicích a následné karanténě, ve skladech v Lyonu byly zablokovány velké zásoby ochranných prostředků atd.“

Bude mít pandemie i nějaký dopad, podle Vás, na český trh?

„Osobně jsem o tom přesvědčený. Za jeden měsíc se zdvojnásobil podíl internetových lékáren v segmentu volně prodejného sortimentu, nyní dosahuje 8-10 % a můj odhad je, že do konce roku 2022 to bude 25-30 %.

Hned po zavedení opatření vlády v druhé polovině března ‚objevilo‘ internetové lékárny více než 1 milion lidí, kteří doposud tuto zkušenost neměli.

Zcela jistě se mění i pohled lékařů a zdravotních pojištoven na implementaci telemedicíny do každodenní praxe a pokud by to přineslo prostor pro řešení skutečně závažných zdravotních problémů v rámci fyzické interakce se zdravotníky, pak to bude mít i organizační přínos, dopad do reálné dostupnosti skutečně nezbytné zdravotní intervence a tím i efektivity zdravotnictví.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
27.05.2020
Čteno: 17774x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.