RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

MUDr. Tomáš Šebek: Nemá smysl lpět za každou cenu na konzervativních řešeních, když si doba žádá moderní přístup

TAGY: #telemedicina  #telefarmacie  #sebek
Foto: MUDr. Tomáš Šebek (Screenshot)

Průkopník telemedicíny v ČR MUDr. Tomáš Šebek spustil se svým týmem od června nejnovější telemedicínský projekt Virtuální čekárna. Líbí se jak pacientům, tak i pojišťovnám.

Proč se vůbec „lékař bez hranic“ věnuje telemedicíně? Je telemedicína jen o moderních technologiícíh, nebo především o změně myšlení? Posílí pandemie COVID-19 telemedicínu? A co telemedicína a telefarmacie? Zahubí lékárenství Rx online? To vše a mnohé další zajímá lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala, a tak se na to zeptal svého hosta, v ČR v otázce telemedicíny zřejmě nejpovolanějsího, MUDr. Tomáše Šebka, který stojí za projekty uLékaře.cz a Virtuální čekárna. Přinášíme druhou část rozhovoru.

Zvýšil se zájem o vaše telemedicínské služby? A pokud ano, není to jen tím, že pojišťovny nabídly úhradu pro své pojištěnce?

„Léta zavedený a v poslední době i bez pandemie exponenciálně rostoucí zájem o online lékařské poradenství a systém objednání naší služby uLékaře.cz zažil v posledních dvou měsících trojnásobný nárůst. Dotkli jsme se hranice 5000 interakcí za měsíc.

Ještě před stavem nouze přišla první pojišťovna OZP s vysvědčením pro naši existenci i v konzervativním světě, když nabídla všem svým 740.000 pojištěncům náš vzdálený přístup k lékaři cestou jejich úhrady přes aplikaci VITAKARTA.

Momentálně se bavíme se všemi dalšími pojišťovnami o podobném konceptu. Souběžně s tím jsme započali i diskuze na téma, že by se telemedicína stala trvalou a rozvíjející se součástí systému zdravotního pojištění. Tedy že by byla hrazena zdravotními pojišťovnami z peněz veřejného zdravotnictví.

Pojišťovny samy o tom mluví, aniž bychom to podněcovali jenom my.“

Proč by měly pojišťovny telemedicínu platit a preferovat před klasickou face-to-face medicínou?

„Primárně protože to chce pacient. A co chce pacient, uživatel anebo klient, to se má jednoduše stát.

Nepochybně je to racionální. Pro pacienty to znamená lepší dostupnost zdravotní péče, motivace chronických pacientů k léčbě, tzv. adherenci tam, kde technologie jednoznačně takové chování podporují anebo mnohem efektivnější a širší přístup k preventivním programům.

To vše je v zájmu pacienta a u všeho tušíme, že to je právě to, co chtějí pojišťovny mj. podpořit. A je to i zcela v souladu s finanční bonifikací lékaře.

Na základě transparence, efektivity a snížení nákladů na celý systém ve svém důsledku lékař profituje. V systému stávající kapitace tohle může znamenat pro každého praktického lékaře opravdu významný nárůst příjmů. Například.“

Já se věnuji lékárenství a dlouhodobě si myslím, že lékárníci nejsou na podobný přelom připraveni. Snažím se otevírat tu diskuzi, říkám, abychom si jako lékárníci připravili plán B, pokud bude spuštěn zásilkový obchod s Rx přípravky, ale v lékárenství jde o téma více než výbušné. Nicméně teď se ukazuje, že ten přechod bude možná rychlejší, než jsem si dokázal představit i já. Podle mě bude pandemie pouze takovým spouštěčem změny myšlení – že to, co jsme si dosud mysleli, že nejde, prostě jde…

„Vypadá to, že disrupci současných systémů opravdu nastartují až tak dramatické změny jako je například současná pandemie. Nemělo by to tak být.

Osobně jsem fandou řešení vymýšlených v klidu, cestou dialogu všech zainteresovaných stran. Prověřená a správně testovaná řešení mají větší šanci na všeobecné přijetí.

O eHealth jako takovém se v ČR dlouho jenom mluví a kdybychom měřili míru jeho implementace do systému počtem hodin strávených v debatách, měli bychom nejlepší eHealth v Evropě. Opak je pravdou, jsme na úplném ohonu zemí, které tohle už dávno pochopily a zavedly do praxe.

Takže když to nejde jinak, fandím alespoň změně popoháněné například pandemií, do které budou zapojeny všechny složky zdravotního systému.“

Někteří lékárníci se Rx online obávají, že to bude konec profese, Vy si to nemyslíte?

„Naopak. Je to příležitost. Nemá smysl lpět za každou cenu na konzervativních řešeních, když si doba žádá moderní přístup.

Pokud chce sám pacient detabuizovat zaklínadlo ‚Rx‘, které mu de facto znemožňuje transparentní přístup k informaci, čím se bude léčit, a musí se spoléhat na konkrétního lékaře a lékárníka, připomíná mi to středověk, jakkoliv si dobře uvědomuji bezpečnostní rizika spojená s uvolněním.

Za mou podporou si mimo jiné stýskám nad tím, že sami lékárníci dnes často tvrdí, že byli poníženi na úroveň obyčejných prodavačů. A přeci lékárna by měla a mohla být místem vrcholné expertízy a konzultační služby pro pacienty.

Mají si tohle usurpovat lékaři, kteří často nemají dostatek času a klidně si troufnu říci, že ani zdaleka nemají takovou lékovou expertízu, jako mají lékárníci? Chtějí to lékaři vůbec?

Tady zejména vidím příležitost pro konzultační služby a podstatnější roli lékárníka, kterou může i systém Rx online přinést.“

No, ale je pravdou, že (vědecko-technická) revoluce vždycky pohřbívá ty, co se nedokáží přizpůsobit, reagovat. A toto bude zásadní změna…

„Dvacáté první století je především stoletím revoluce technologické. A než skončí, bude výhradně stoletím revoluce etiky a filozofie.

Podle mého se na jeho konci nebudeme bavit na téma, co je možné. Myslím, že lidstvo v příštích desetiletích dosáhne bodu, kdy možné bude pomocí technologie vlastně všechno a jediná limita bude, zda to budeme chtít? A my bychom neměli chtít všechno…

Ale o řádky výše jsme ještě na hony vzdáleni bodu, kdy budou technologie nebezpečné. Telemedicína a telefarmacie prokazatelně pomáhají.“

Jak tedy odhadujete vývoj v oblasti telemedicíny a v té souvislosti i telefarmacie?

„Bude to nevyhnutelné. A čím lepší budou současní i budoucí oponenti, tím kvalitnější a bezpečnější telemedicínu a telefarmacii budeme mít.

Donutí pionýry uvažovat nad všemi aspekty a riziky tak, aby nic nezůstalo nedotažené. Ale chtěl bych na všechny kolegy apelovat, aby takové myšlenky nezabíjeli jen tím, že ‚takhle to nechodí‘.

Do neproduktivních debat dorazily první vlaštovky jejich řešení. Pojďme je společně rozvíjet a hledat správná řešení, abychom přestali zaostávat za světem a naplno rozvinuli potenciál informačních technologií v ČR také v medicíně a farmacii.

Vedle piva jsme ve světě proslavení také jako středoevropský IT hub. Tak tu energii pusťme do zdravotnických inovací, prosím.“

Přiznám se, že se mi líbí Vaše zapálenost pro věc. I přes občasné klacky pod nohama jdete dál, já to dělám podobně. Jak se to vůbec stalo, že jste se stal de facto průkopníkem české telemedicíny?

„Máme s kolegy vizi společenské prospěšnosti. To nás žene dál více než cokoliv jiného. Jak říkáte, je to nadšení. Nemusí se nám to podařit, s tímhle rizikem do toho jdeme.

Jsme ale přesvědčeni, pokud tyhle kroky sami neprosadíme, prosadí je někdo jiný. My jsme lékaři a v tom je výhoda, protože pracujeme s velmi dobrou znalostí systému na rozdíl od kolegů, kteří jsou jen čistými technickými vývojáři. Proto tvrdíme, že telemedicína fyzický kontakt nenahradí.

Ale můžeme s jistotou také tvrdit, že ho rozšíří a podpoří. Dnes otázka nestojí, zda budeme mít v ČR telemedicínu. Ale kdo prošlape cestu a kdy to bude.

Fandíme proto komukoliv, kdo je ochotný se o telemedicíně bavit. Stejně jako pro mé kolegy je tohle má cesta. Zajímá mě, co lepšího můžeme poskytnout pacientům a jak lépe nastavit systém pro lékaře, spolu s kterými v něm reálně pracuji.

Zajímá mě posouvat medicínu pro naše děti. Myslím, že tohle je obecný zájem. A pak už je ta motivace strašně jednoduchá. Jedno je jisté, dobře to dopadne!“

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
05.06.2020
Čteno: 20170x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.