RUBRIKY

ELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ, ELEKTRONICKÝ RECEPT

Průzkum mezi studenty – dokáže online vzdělávání nahradit klasickou výuku?

TAGY: #online  #vzdelavani  #studenti
Grafika: APATYKÁŘ®

Průzkum provedený v červnu 2020 mezi studenty vysokých škol po celé Severní Americe, Jižní Americe a v Evropě v šesti jazycích (angličtina, španělština, němčina, francouzština, portugalština a italština) objevil několik kritických pohledů na globální virtuální výuku a nedávný přechod do online z učeben kampusu.

Projekt „nové“ online výuky

Průzkum je součástí projektu „Excellence in Virtual Education“ (EVE). Jedná se o projekt tří profesorů na několika významných univerzitách, a čtyř jejich studentů.

Cílem projektu je vytvořit virtuální vzdělávání, které bude lepší než to ve fyzických učebnách na univerzitách.

Průzkumu se účastnilo 1000 studentů z 89 univerzit z celého světa, kteří sdělili své myšlenky ohledně minulosti, současnosti a budoucnosti virtuálního vzdělávání.

Online láká je třetinu

Zajímavým zjištěním, které z průzkumu vyplynulo je, že ačkoli mladá generace žije na sociálních sítích, tj. online a virtuálně, přechod na virtuální vzdělávání vynucené pandemií COVID-19 nadchl pouhých 35 % respondentů. Většině se tento přechod nelíbil.

Co bylo důvodem? Mnozí si stěžovali, že měli problémy se zapojením a udržením pozornosti a že vyučovací hodiny byly v rámci virtuálního prostředí příliš dlouhé.

Jiní uvedli, že pro zlepšení virtuálního vzdělávání jsou zapotřebí nové nástroje a platformy, nelze využít jen stávají platformy ke sdílení online diskuzí (ať se již jedná o freeware či placený profesionální MS Teams, který v komentářích z pohledu praktické využitelnosti propadl).

Studenti také často uváděli, že virtuální výuka je výrazně odlišná od výuky v klasické učebně, a proto se tradiční přednášky často nepřevádějí efektivně do virtuálního prostředí.

Nižší výkon, horší výsledky

Po přechodu na virtuální vzdělávací prostředí uvedlo 79 % studentů, kteří zažili změnu, nižší celkový výkon a výsledky a 59 % horší výsledky testu.

Co by se ve virtuální výuce mohlo zlepšit? Studenti předložili dva návrhy. Podle 75 % z nich je důležitá osobní interakce s profesory a ostatními studenty, což prozatím online platformy neumějí nabídnout.

Studenti zdůraznili, že je velmi důležité učit se sdílením myšlenek, znalostí, názorů a zkušeností. V těchto ohledech virtuální vzdělávání, podle jejich zkušeností, dosud nedokáže dosáhnout kvalit výuky ve fyzické učebně.

Co se týče skupinových projektů, 65 % studentů uvedlo, že projekty ve fyzické učebně, zejména skupinové projekty, byly ve virtuálních velmi cenné pro zachycení část vitality a socializace fyzické učebny.

Projekt č. 2

Průzkum EVE byl vytvořen jako kombinace otázek s možností výběru z více odpovědí a otevřených otázek.

Na základě poznatků zprostředkovaných v obdržených odpovědích byl vytvořen druhý průzkum, který poskytne komplexnější definici celkových prvků potřebných k dosažení cílů projektů EVE, díky nimž bude virtuální výuka lepší než ve třídě na akademické půdě.

Projektový tým očekává, že shromáždí 10 tis. dalších odpovědí, aby získal potřebné vstupy pro dokončení studie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
05.08.2020
Čteno: 18235x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.