RUBRIKY

HISTORIE LÉKÁREN, LÉKÁRNÍKŮ, FARMACIE

České farmaceutické museum v Kuksu

(otevřeno denně květen - září kromě Po 9-17 hod., duben a říjen jen v So a Ne 9-15 hod., tel.: 499 392 141, 499 692 161 - kastelán, s nímž lze domlouvat návštěvy i mimo sezonu)

Již od konce minulého století usilují čeští lékárníci a farmaceutičtí historiografové o vybudování muzea své profese. Zatím jen s částečným a vždy časově omezeným výsledkem. Sbírku, která tímto úsilím vznikala, má nyní ve správě Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy zároveň s úkolem vybudovat z ní v rámci účelového zařízení fakulty centrální ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM (ČFM).

Od r. 1972 se FAF UK snaží uvést toto muzeum v život v hospitálu v Kuksu. Hospitál je k tomu vhodnou institucí, neboť má svou sociálně zdravotní i lékárenskou tradici. Farmaceutické muzeum tu navazuje na krásnou barokní lékárnu z r. 1748-50, která je evropským kulturně historickým, uměleckým a farmaceutickým skvostem. Historická sbírka fakulty obsahuje nejrůznější sbírkové předměty (muzeálie), jako např. léčiva a přípravky farmaceutického průmyslu, lékárenské stojatky a jiné nádoby, též obalový materiál: sáčky, krabičky, etikety. Dále výrobní nástroje a přístroje jako váhy a závaží, hmoždíře, mlýnky, lisy, pilulkovnice, tabletovačky, chemické sklo. Několik mobiliářů z lékáren, skříně, táry, některé jsou již vystavené. Je tu i sbírka fotografií, plakátů, reklamních tisků a téměř tisíc exlibris českých a slovenských farmaceutů, sochy, reliéfy, obrazy; diplomy farmaceutů jsou rovněž zastoupeny.

Muzeálie doplňuje rozsáhlý archiv a 14.306 evidovaných svazků knih a časopisů. Je to největší farmaceutická historická knihovna v ČR. Sbírka s archivem a knihovnou se proto stala badatelskou základnou farmaceutické muzeologie i historie farmacie. Zpracovávají se zde již od r. 1972 studentské diplomové práce i doktorské studie rigorózní.

Sbírkových předmětů se také používá k doplnění výuky na fakultě z dějin farmacie i ze sociální farmacie a lékárenství. Pedagogické využívání chceme v dohodě a spolupráci s ostatními katedrami podstatně rozšířit. Muzejními prostředky, na pozadí obecného vývoje, chceme ukázat vývoj celé farmacie na území Českých zemí. Zatím jsme instalovali expozici k dějinám českého lékárenství od 17. do 20. století. Nazvali jsme ji, stejně jako naši starší výstavu, „Kouzlo apatyky“. Našich cílů chceme dosáhnout i ve spolupráci s ostatními muzejními institucemi v ČR. Nejobsáhleji bude dokumentováno lékárenství, ale i ostatní odvětví jako farm. výzkum, průmysl, kontrola, velkoobchod, farminformatika, farmaceutické školství a farmaceutická historiografie budou zastoupeny exponáty. Také biografiím lékárníků bude - bez rozdílu národnosti - věnována pozornost. Vybrané části sbírky jsme již vystavovali a vystavujeme na fakultě, máme externí propagační expozice v některých lékárnách, prezentovali jsme je při farmaceutických sjezdech doma (1966, 1976, 1979) i v cizině (Cottbus 1980). Velkou, celoroční výstavu „Kouzlo apatyky“, jsme instalovali v Muzeu východních Čech v Hradci Králové r. 1982. Dlouhodobě jsme zapůjčili exponáty Ostravskému muzeu, Národnímu zemědělskému muzeu pro expozici o léčivých rostlinách na zámku Kačina u Kutné Hory, Jandovu muzeu v Budyni nad Ohří. V současnosti jsou návštěvníkům k dispozici tři expoziční místnosti.

V roce 2000 byly adaptovány 3 další místnosti pro rozšíření muzejní expozice. Fakulta však nemá dostatek financí na zabezpečení všech potřeb a plánů muzea. Proto jsme iniciovali založení SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA, který by v rámci daném stanovami, s pomocí svých členů a příznivců z řad profese i přátel, měl fakultě pomáhat získávat prostředky a podporu při uskutečňování chystaných akcí muzea. Stanovy spolku registrovalo ministerstvo vnitra ČR dne 6. 10. 1992 pod čís. VSC/115476/92 R. Spolek má své identifikační číslo (IČO 48144428) a běžný účet u ČSOB Hradec Králové čís. 332590/0300. Informace o členství a možnostech podpory spolku obdržíte u mgr. Valáškové (valaskova@faf.cuni.cz), nebo na webových stránkách ČFM. Je také možné věnovat spolku dary nebo sponzorovat tvorbu expozice, restaurování, vitriny apod. nebo vydání publikace s logem nebo propagačním textem sponzora. Spolku přispělo finančními dary nebo exponáty již několik farmaceutických firem, Lékárenské služby i lékárny a jednotliví lékárníci. Další příspěvky jsou samozřejmě vítány. Zakládající členové a sponzoři mají možnost využívat sbírkových předmětů i prostor muzea k propagaci své činnosti, všichni členové právo podílet se výhodně na všech aktivitách spolku a muzea.

06.10.2002
Čteno: 25183x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.