RUBRIKY

HISTORIE LÉKÁREN, LÉKÁRNÍKŮ, FARMACIE

České lékárenství první poloviny 20. století

Síť lékáren u nás reagovala na obecný hospodářský, technický, správní i kulturní vývoj. Zcela nové lékárny, nebo další lékárny vedle již existujících, vznikají ve městech, kde se rozšiřuje průmysl (Plzeň, Ostrava), železniční uzly (Přerov, Česká Třebová) nebo roste politicko-správní význam města (Pardubice) a pod. Početně významně se síť lékáren rozrůstá v našich zemích v letech 1840-48, 1900-23, zde po vydání zákona o úpravě lékárnictví č. 5 ř.z. r.1907, který iniciativu zřizování ponechal farmaceutům, a pak 1926-35. Před okupací pohraničí 1938 bylo v ČZ 1.047 veřejných lékáren, na jednu připadlo v průměru 10.503 obyvatel.

V českých zemích (ČZ) byl vznik nových lékáren regulován zemskými úřady. V řízení, jehož se též mj. zúčastňovali dobrým zdáním Zemská zdravotní rada, Lékařská komora, příslušné Grémium lékárníků, rozklady a protesty lékárníci z okolí nově zřizovaných lékáren. V této proceduře se měla prokázat účelnost a existenční schopnost nových lékáren v daném místě.

Oprávnění k provozování lékárny, lékárnická koncese, bylo v ČZ od 1820 udělováno jen farmaceutům a jen jako osobní koncese. V r.1851 bylo umožněno pronajímání osobních lékáren, popřípadě tzv. převod osobní koncese, vše bez zániku původního oprávnění a bez výběrového řízení nového koncesionáře.

Oprávnění, jehož původní držitel se ho zároveň vzdal, se převedlo na toho magistra farmacie, který koupil zařízení a zásoby příslušné lékárny. Touto formou bylo možno zužitkovat obchodní hodnotu lékárny s osobní koncesí. Vedlo to ovšem často k „čachrování“ s lékárnami a omezovalo možnost kondicinujících, získávat koncese a tím určité životní zabezpečení, možnost zakládat rodinu. Proti takové praxi bojovaly zaměstnanecké spolky a r. 1902 dosáhly dočasně toho, že na novou koncesi musel být vypisován veřejný konkurs.

Také na vzhledu lékárenského pracoviště se výše probíraný vývoj odrazil. Základní prostorová dispozice se sice neměnila, ale měnilo se hlavně vybavení lékárenských laboratoří. V polovině 19.stol. ustupuje z nich zařízení pro chemickou výrobu LČ, rozšiřuje se vybavení kontrolně analytické, tzv. reagenční aparát.

Technická modernizace se projevuje novými zařízeními pro malovýrobu, jako byly např. pilulkovnice, nože na pastilky, formy na želatinové tobolky nebo na lití čípků, lisy na čípky, lisy na tablety - ruční tabletovačky, sterilizátory, plničky injekcí atd. Velkovýrobní stroje pořizovaly jen ty lékárny, jejichž laboratoře vyráběly LP na veliko-hromadně pro všeobecný prodej a které zpravidla pak přecházely do tovární podoby.

Tak jako v období gotiky, renesance, baroka, rokoka, klasicismu a empíru, ovlivňovaly vládnoucí umělecké slohy i zde vzhled lékárenského nábytku a stojatek. Historické slohy opakující tvarosloví stylů právě jmenovaných, tzv. pseudo- nebo neo- slohy, ovlivnily interiér lékáren 1850-1918 (novogotický nábytek z lanškrounské lékárny „U milosrdného Samaritána“ je vystaven v Městském muzeu v Žamberku), secese 1896-1920 (např. v lékárně ve Vidnavě), moderní umění (funkcionalismus aj.) po r. 1920.

Ve 30. letech prosadil v ČZ osobitý styl lékáren v exteriéru i interiéru pražský architekt Václav Kubík (1903-1966). Jeho nábytek z „Nové lékárny“ PhMr. V. Bříška z Berouna (1937) je k vidění v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu, pozůstatky portálů ještě na některých lékárnách v Praze, Poděbradech a jinde. V řadě různých úprav lékáren se prosazovaly prvky komerčně-reklamní. Současně se však ve 30.letech objevují i sílící racionalizační tendence jak v uspořádání a vybavení lékárenských pracovišť, tak v metodách pracovních a evidenčních. Propagoval je časopis „Praktický lékárník“ (1932-41).

Racionálně podložené dispozice lékáren prosazovala po r. 1950 Katedra lékárenského provozu Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, po r. 1960 Univerzity Komenského v Bratislavě, od 1969 Katedra organizace a řízení farmacie Univerzity Karlovy v Hradci Králové (Doc. RNDr. PhMr. Vladimír Smečka, CSc.) a Rozvojové lékárenské středisko v Praze (RNDr. PhMr. Lumír Kunovský a spolupracovníci) a spolu s tím i účelový a stylový interiér, zásady jeho tvorby rozpracovával Ing. arch. Miroslav Gilwann z VUT v Brně. Pokud je nesmetla komercializační vlna lékárenských interiérů po 1989, jsou příklady těch starších slohových vidět ještě v některých pražských lékárnách (U zlaté koruny, U zlatého noha, U zlatého hada, U černého orla) i jinde.

26.08.2002
Čteno: 19483x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.