apaPRÁVĚ SE DĚJE
Login:

Heslo / Password:

Portál APATYKÁŘ® poskytuje výhradně placené služby na vyžádání. Proto tento poradenský článek, který obsahuje cenné informace, není volně dostupný. Chcete si přečíst to, co se jinde nedozvíte? Předplaťte si kredity a využívejte je pro přístup k placeným článkům a podcastům přesně jak potřebujete! Vážíme si našich čtenářů, kteří preferují kvalitní informace.

Co získáte s předplatným?

The website APATYKÁŘ® provides only paid services on request. Therefore, this advisory article, which contains valuable information, is not freely available. Subscribe for credits and use them to access paid articles and podcasts exactly as you need. We value our readers who prefer quality information.

Benefits for subscribers

Dr. Martin Dočkal

Dr. Martin Dočkal se ve farmacii pohybuje od roku 1995. Jako odborník na farmacii a lékárenství s rozsáhlými zkušenostmi a osobními kontakty poskytuje odborné farmaceutické poradenství prostřednictvím svého portálu APATYKÁŘ®, který provozuje od roku 1999. Je rovněž autorem a provozovatelem respektovaného odborného think tanku APAvision® a největšího českého online pracovního trhu v lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE®.

V posledních letech se zaměřuje na zajímavé investiční příležitosti ve farmacii. Jeho specializací jsou inovace ve farmacii a cílené start-upy, online lékárenství a eHealth řešení, léková politika, lékárenské modely a zavádění inovativních prémiových farmaceutických služeb (včetně možností jejich financování), logistika a zajištění distribučního řetězce ve farmacii a podcasting.

# # #

Dr. Martin Dočkal has been active in the field of pharmacy and pharmaceutical industry since 1995. As an expert in pharmacy and pharmaceutical management with extensive experience and professional skills, he provides expert pharmaceutical advice through his website APATYKÁŘ®, which he has been running since 1999. Dr. Dočkal is also the creator and provider of the respected expert think tank APAvision® and the largest Czech Online Pharmacy Job Marketplace LÉKÁRNICKÁ INZERCE®.

In recent years, he has been focusing on interesting investment opportunities in the pharmaceutical field. He is specialized in pharmaceutical innovation and targeted start-ups, ePharmacy and eHealth solutions, drug policy, pharmacy models and the introduction of innovative premium pharmacy services (including reimbursement), logistics and supply chain in pharma and podcasting.

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2023, Dr. Martin Dočkal

Prohlášení vydavatele, cookies | APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.
Apatykář® je registrovaná ochranná známka. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!

Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®, neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.