RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Německé lékárny dostanou na podporu e-Health masivní dotaci

09.01.2019, 16:47

Německý svaz lékárníků (DAV) a Nejvyšší svaz zákonných zdravotních pojišťoven se dohodly na financování investičních a provozních nákladů na technické vybavení 19 tis. lékáren v rámci telematické infrastruktury. Lékárny potřebují připojení na telematickou infrastrukturu v prvním kroku k zavedení odborné aplikace pro elektronický lékový plán.

Lékárny obdrží paušální částku ve výši 1362 EUR na nákup jednak e-Health konektoru a jednak čteček karet a dále administrativní poplatek ve výši 1280 EUR na instalaci potřebného HW a SW, související instalace a odpovídající školení. V závislosti na počtu vydaných balení hrazených hromadně vyráběných léčivých přípravků, které podléhají cenové regulaci, zafinancuje průměrně tento poplatek až čtyři čtečky na lékárnu.

Dále lékárny dostanou na elektronický profesní průkaz provozovatele lékárny a zabezpečený modul k výdejnímu místu, který je nutný k autentifikaci pro připojení do telematické infrastruktury jednorázový poplatek na 5 let ve výši 449, popř. 378 EUR. Čtvrtletně pak ještě provozní paušál ve výši 210 EUR. Úhrada bude provedena z fondu na pohotovostní a noční služby a vyžaduje ještě příslušnou změnu zákona.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.