RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Skupina poslanců předložila změnu zákona, která mění způsob obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven

13.05.2019, 22:23

Skupina poslanců okolo Ing. Petra Třešňáka (Piráti) podala návrh zákona, kterým se mění zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Cílem právní úpravy je, podle předkladatelů, reagovat na nález Ústavního soudu, který zrušil některá ustanovení v původním znění zákona s účinností od 1. října 2019 a zajistit řádné obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven tak, aby nedošlo k jejich paralýze.

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny mají primárně zastupovat zájmy svých pojištěnců, nikoliv těch, kdo jsou plátci zdravotního pojistného, je zapotřebí, aby Správní rada primárně přihlížela hlavně k jejich zájmům. Z toho důvodu předložený návrh zákona předpokládá obsazení Správní rady 12 zástupci pojištěnců zvolených všemi pojištěnci staršími 16 let ve volbách. Dále budou členy Správní rady také 3 zástupci státu, aby byla zachována kontrola hospodaření zdravotní pojišťovny. Přímou volbou se posílí vztah mezi pojištěnci a jejich zástupci ve Správní radě, což povede k důkladnějšímu sledování nejen hospodářských výsledků ale i kvality doručené zdravotní péče v rámci systému českého zdravotnictví.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.