RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

EK: Pfizer může prodat Consumer Health divizi GSK, musí ale prodat ThermaCare

10.07.2019, 18:48

Evropská komise schválila podle nařízení EU o spojování akvizici divize Consumer Health společnosti Pfizer společností GlaxoSmithKline. Toto rozhodnutí je podmíněno globálním odprodejem portfolia topické léčby bolesti společnosti Pfizer pod brandem ThermaCare. Na základě šetření se Komise obávala, že by akvizice snížila hospodářskou soutěž v případě přípravků pro lokální léčbu bolesti, což by mohlo mít za následek zvýšení cen v řadě zemí EHP, včetně Rakouska, Německa, Irska, Itálie a Nizozemska. V dalších oblastech, ve kterých obě společnosti v rámci OTC segmentu působí, jsou široce substituovatelné. Pro vyřešení těchto obav Komise navrhla odprodej uvedené divize a všechna relevantní aktiva třetí společnosti, kterou Komise schválí. Závazky se týkají zejména prodeje výrobního zařízení společnosti Pfizer umístěného v USA, které je určeno na výrobu výrobků ThermaCare, veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se výrobků a značky ThermaCare, jakož i produktů, které jsou ve vývoji. Transakce byla oznámena Komisi 17. května 2019.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.