RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

SÚKL aktualizoval pokyn DIS-15 Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv

17.08.2019, 10:52

SÚKL aktualizoval svůj pokyn DIS-15 Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv na verzi 4 s platností od 22. července 2019. Obsahuje minimální změny zpřesňující výklad. V požadavcích na měřicí zařízení pro sledování teploty skladování termolabilních léčiv je nově doplněno, že o provádění pravidelné kontroly funkčnosti signalizačního zařízení (alarmu) je třeba vést záznam. Druhá změna je pak v podmínkách při přepravě léčiv, kdy teplota při přepravě každé zásilky termolabilních léčiv se pomocí vhodného měřicího zařízení sleduje a její dodržení se kontroluje a dokumentuje. Přeprava léčivých přípravků se zajistí tak, aby byly dodrženy podmínky skladování uvedené na jejich obalu. Oproti předchozí verzi pokynu tak tato povinnost platí vždy (v předchozí verzi platila, pokud rozhodnutí o registraci neumožňovalo jiné podmínky pro přepravu, než jsou stanoveny pro skladování). Připomeňme, že jde o doporučující postup SÚKL, nikoli právně závazný dokument.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.