RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

MZ navrhlo zařadit Nalcrom na seznam přípravků povinně hlášených při záměru reexportu

22.08.2019, 20:44

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo zařadit na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle ustanovení § 77 zákona o léčivech, léčivý přípravek Nalcrom cps (Italchimici). SÚKL obdržel od S && D Pharma CZ, spol. s.r.o., jež je zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, hlášení o přerušení dodávek. Dále zjistil, že vývoz do zahraničí činil v období od července 2018 do června 2019 téměř 46 % z celkových dodávek do ČR. S ohledem na to, že přípravek je z hlediska použití v terapeutické praxi významný pro poskytování zdravotních služeb v České republice, neboť se jedná o léčivý přípravek nenahraditelný a případný vývoz či distribuce do zahraničí by mohly způsobit nedostupnost tohoto léčivého přípravku pro léčbu pacientů v České republice, navrhlo MZ zařadit jej na Seznam.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.