RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

MZ předložilo do připomínkového řízení návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků

05.09.2019, 19:43

Ministerstvo zdravotnictví předložilo do připomínkového řízení návrh vyhlášky za účelem provedení nově koncipovaných zmocnění obsažených v novele zákona o léčivech, která je projednávána jako sněmovní tisk 302. Návrh vyhlášky je předkládán jednak z důvodů legislativně technických – již novelou zákona o léčivech č. 66/2017 Sb. došlo ke změně zmocňovacích ustanovení, přičemž nyní platné a účinné znění vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů aktuálnímu zmocňovacímu ustanovení v zákoně o léčivech neodpovídá. A dále za účelem provedení nových zmocňovacích ustanovení obsažených v novele zákona o léčivech (sněmovní tisk 302) týkající se možnosti nahlížení do vybraných údajů vedených v Systému eRecept v souvislosti s předepisováním a výdejem léčivých přípravků předepsaných na recept pro konkrétního pacienta (dále jen „lékový záznam“).

V neposlední řadě je třeba, aby ustanovení nového prováděcího předpisu reflektovala skutečnost, že s účinností od 1. ledna 2018 došlo k zavedení povinné elektronické preskripce a situace, ve kterých lze vystavit recept v listinné podobě, jsou výjimečné. Došlo tím k zásadní změně dosavadní praxe, čemuž je potřeba přizpůsobit platné právní normy. Současná podoba vyhlášky č. 54/2008 Sb. dostatečně nereflektuje výše popsanou změnu a neodpovídá aktuálním potřebám.

V souvislosti se zavedením povinné elektronické preskripce byla na konci roku 2017 přijata vyhláška č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů. V současné době je tak oblast předepisování humánních léčivých přípravků řešena ve dvou vyhláškách, což je nesystémové a pro odbornou veřejnost, tedy zejména předepisující lékaře a vydávající farmaceuty, uživatelsky nekomfortní. Vyhláška č. 415/2017 Sb. obsahuje řadu ustanovení, které jsou novelou zavádějící lékový záznam přesouvány přímo do zákona o léčivech.

Účinnost vyhlášky byla stanovena na 1. listopadu 2019, což je předpokládaný termín nabytí účinnosti návrhu novely zákona o léčivech, který je projednáván jako sněmovní tisk 302.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.