RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

EK rozšířila indikace atezolizumabu

06.09.2019, 16:30

Evropská komise rozšířila indikace léčiva atezolizumab (Tecentriq, Roche) v kombinaci s nab-paclitaxelem a karboplatinou k léčbě v první linii u dospělých pacientů s metastatickým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic bez EGFR mutací nebo ALK pozitivním; a v kombinaci s karboplatinou a etoposidem k léčbě v první linii u dospělých pacientů s malobuněčným karcinomem plic v rozsáhlém stadiu.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.