RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

EK rozšířila indikace komba trifluridin/tipiracil

06.09.2019, 16:34

Evropská komise rozšířila indikace kombinace léčiv trifluridin/ tipiracil (Lonsurf, Servier) v monoterapii pro léčbu dospělých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří byli dříve léčeni nebo nejsou považováni za kandidáty na dostupnou léčbu, včetně chemoterapie na bázi fluopyrimidinu, oxaliplatiny a irinotekanu, anti-VEGF a anti-EGFR látek; v monoterapii pro léčbu dospělých pacientů s metastatickým karcinomem žaludku, včetně adenokarcinomu gastroezofageální junkce, kteří byli již dříve léčeni alespoň dvěma předchozími systémovými léčebnými režimy pro pokročilé onemocnění.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.