RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Ředitelem NCO NZO jmenován PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

03.10.2019, 18:34

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA jmenoval na pozici ředitele Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PharmDr. Jana Šalouna, Ph.D. Funkce se ujme 1. listopadu 2019. PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. vystudoval obor farmacie na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) a následně získal atestaci z oboru Veřejné lékárenství. V období 2014–2018 byl pověřen vedením Ústavu aplikované farmacie Farmaceutické fakulty VFU Brno, kde zastával také funkci proděkana pro pedagogickou činnost. V letech 2015 – 2019 byl pověřen vedením Vzdělávacího institutu Farmaceutické fakulty VFU Brno. Doposud působil jako akademický pracovník Ústavu aplikované farmacie téže fakulty a zároveň pracoval jako odborný pracovník Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2017 byl jmenován členem Vzdělávací rady farmaceutů a členem akreditační komise pro obor Praktické lékárenství. Podílel se také na výuce specializačního vzdělávání farmaceutických asistentů v rámci Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. V neposlední řadě je členem Vědecké rady Farmaceutické fakulty VFU Brno.

Zdroj: MZ
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.