RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

MZ navrhlo zařadit Aciclovir Olikla a Bleomedac na seznam přípravků povinně hlášených při záměru reexportu

TAGY: #mz  #aciclovir  #bleomedac  #zakaz-reexportu
14.02.2020, 18:48

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo zařadit na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle ustanovení § 77 zákona o léčivech, léčivé přípravky Aciclovir Olikla inf (CZ Pharma) a Bleomedac inj (Medac). Ministerstvo a SÚKL dostaly podnět od držitele rozhodnutí o registraci CZ Pharma o vydání opatření obecné povahy, kterým se přípravky zařadí na Seznam. Při zvýšeném vývozu by mohl vzniknout problém s dostupností pro české pacienty. Ve druhém případě oznámil držitel rozhodnutí o registraci Medac přeušení dodávek kvůli výrobním problémům. Nedostatkem výše uvedených léčivých přípravků by byla ohrožena dostupnost a účinnost léčby pacientů v ČR s přímým dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva a významným ovlivněním poskytování zdravotních služeb. Léčivé přípravky tak splňují podmínky jeho zařazení na Seznam. MZ proto navrhlo všechny zařadit na Seznam.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.