RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

SZPI stahuje doplněk stravy s rozpouštědly a dalšími nepovolenými látkami

TAGY: #szpi  #doplnek-stravy  #rozpoustedla
03.07.2020, 17:54

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující šarži doplňku stravy Todicamp Tinktura zeleného vlašského ořechu 115 ml (Todicamp). Laboratorní analýzou byla zjištěna přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), konktrétně naftalenu (zjištěno: 782 320 mikrogramů na kilogram – µg/kg, limit: 10 µg/kg), acenaftenu (zjištěno: 1105 µg/kg, limit: 10 µg/kg), fluorenu (zjištěno: 2579 µg/kg, limit: 10 µg/kg), fenantrenu (zjištěno: 2141 µg/kg, limit: 10 µg/kg) a pyrenu (zjištěno: 107,5 µg/kg, limit: 10 µg/kg). Laboratorně zjištěné hodnoty PAU v uvedeném doplňku stravy limity výrazně překračují, a to u některých parametrů více než 10 000x.

Laboratorní rozbor dále prokázal, že přípravek obsahuje rezidua zdraví škodlivých rozpouštědel, konkrétně: toluenu (zjištěno: 161 mg/l), xylenu (zjištěno: 505 mg/l) a ethylbenzenu (zjištěno: 160 mg/l). Zjištěná množství uvedených látek v doplňku stravy 10x až 100x převyšují hodnoty, které lze považovat za bezpečné. Používání těchto látek při výrobě potravin právní předpisy nepřipouští. Inspekce nařídila neprodlené stažení závadné šarže z trhu, s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty a informaci vložila do evropského Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF.

Zdroj: SZPI
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.