RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

WHO ukončuje studii s hydroxychlorochinem a lopinavirem/ritonavirem pro léčbu COVID-19

TAGY: #who  #covid-19  #studie  #hydroxychlorochin  #raminavir  #ritonavir
04.07.2020, 18:45

WHO přijala doporučení Mezinárodního řídícího výboru klinického hodnocení Solidarity k zastavení studií s hydroxychlorochinem a lopinavirem/ritonavirem. Hodnocení bylo zřízena WHO s cílem najít účinnou léčbu hospitalizovaných pacientů s COVID-19. Výbor přijal doporučení na základě prozatímních výsledků. Ty ukazují, že hydroxychlorochin a lopinavir/ritonavir způsobují malé nebo žádné snížení úmrtnosti hospitalizovaných pacientů s COVID-19 ve srovnání se standardní péčí. Pro každé z léčiv prozatímní výsledky neposkytují spolehlivé důkazy o zvýšené úmrtnosti. Avšak vyskytly se související bezpečnostní signály v klinických laboratorních nálezech doplňující francouzské studie Discovery u účastníka studie Solidarity. Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na provedení studie Solidarity u hospitalizovaných pacientů a neovlivňuje možné hodnocení hydroxychlorochinu nebo lopinaviru/ritonaviru v jiných studiích u hospitalizovaných pacientů nebo jako pre- nebo postexpoziční profylaxe COVID-19.

Zdroj: WHO
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.