RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Vakcína proti COVID-19 od Johnson & Johnson vstupuje do klinického hodnocení

TAGY: #covid-19  #vakcina  #jnj  #studie
30.07.2020, 22:36

Experimentální vakcína proti COVID-19 založená na vektoru adenoviru serotypu 26 (Ad26.COV2.S, Johnson & Johnson) vyvolala v preklinických studiích vyvolala robustní imunitní odpověď, jak bylo prokázáno neutralizujícími protilátkami. Na základě přesvědčivých údajů je nyní ve Spojených státech a v Belgii zahájeno první klinické hodnocení očkovací látky Ad26.COV2.S ve fázi I/IIa u zdravých dobrovolníků. Studie fáze I/IIa vyhodnotí bezpečnost, reaktogenitu a imunogenitu Ad26.COV2.S u více než 1000 zdravých dospělých ve věku 18-55 let a dospělých ve věku 65 let a starší. Plánuje se také fáze IIa v Nizozemsku, Španělsku a Německu a fáze I v Japonsku. Probíhají rovněž diskuse s partnery s cílem zahájit v září klíčovou klinickou studii fáze III.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.