RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

EK dá na nákup přístrojů pro plazmaferézu centrům po celé EU 40 mil. EUR

TAGY: #ec  #plazma  #plazmafereza  #grant
31.07.2020, 18:04

Evropská komise vyzvala více než 200 středisek pro odběr krve v celé EU, aby požádala o financování nákupu plazmaferézního zařízení, tj. zařízení pro odběr plazmy od dárců. Cílem této akce je podpořit léčbu nových pacientů s COVID-19, kteří bojují s touto chorobou, zvýšením schopnosti EU shromažďovat rekonvalescentní plazmu, tj. plazmu získanou od pacientů s COVID-19. Tato akce je součástí nástroje nouzové podpory. Granty budou poskytovány veřejným a nevládním organizacím pro odběr krve oprávněným ke sběru plazmy.

Léčba spočívá v transfuzi rekonvalescentní plazmy nemocným pacientům, aby se zvýšila jejich imunita a schopnost bojovat s nemocí. Transfúze plazmy se také používá k čištění protilátek, aby se léčivý přípravek specifický pro COVID-19 (imunoglobin) stal krátkodobou alternativou vakcín. Tento produkt je podáván jako profylaktická injekce pacientům, ohroženým osobám a zdravotnickým pracovníkům nebo jako léčba.

V současné době je téměř 75 % plazmy odebrané veřejnými krevními službami a Červeným křížem prováděno prostřednictvím darování celé krve, z níž je plazma oddělena. Jedná se o mnohem méně účinnou metodu odběru ve srovnání s plazmaferézou, což je proces u lůžka, kdy je plazma odebírána od dárce, zatímco ostatní složky krve jsou vráceny dárci. V případě plazmaferézy mohou dárci darovat vyšší objemy plazmy najednou a mohou darovat jednou za 2 týdny oproti jednou za každé 3-4 měsíce, jak je tomu u dárců kompletní krve. Kromě toho lze od „superdárců“, dárců, jejichž plazma je zvláště bohatá na protilátky, požadovat, aby darovali plazmu mnohokrát v průběhu měsíců.

Celkový rozpočet grantu je 40 mil. EUR.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.