RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

SÚKL se poprvé vyjádřil k tzv. donáškové službě a rezervačním systémům

TAGY: #sukl  #donaskova-sluzba  #rezervace  #erecept
14.09.2020, 17:01

SÚKL se vůbec poprvé vyjádřil k tzv. systému donáškové služby a rezervačních systémů, které zaznamenaly svůj boom v souvislosti s padnemií COVID-19. Vydané stanovisko je však pouze pohled v ryze obecné rovině. SÚKL respektuje, že existují v souvislosti s pandemií nové výzvy, nicméně je třeba, aby si léčivé přípravky, které mají být dopraveny pacientovi donáškovou službou, zachovaly svou jakost, bezpečnost a účinnost, a aby takto vydanými léčivými přípravky nemohlo být ohroženo lidské či veřejné zdraví. Upozorňuje současně na řadu rizik, která z jeho pohledu hrozí (zejména ne/poskytnutí dispenzačního minima, dodržení teplotních podmínek při přepravě, omezení svobodné volby pacienty při výběru lékárny, nekalá soutěž či řešení platby a způsob ověření totožnosti pacienta).

SÚKL nerozporuje nepochybný přínos možnosti doručení léčivých přípravků pro vybrané skupiny pacientů, současně však považuje za nanejvýš žádoucí, aby pro tuto službu byla stanovena jasná pravidla a podmínky, za kterých může být poskytována, a to včetně možnosti její účinné kontroly. Současně je připraven poskytnout Ministerstvu zdravotnictví ČR součinnost při přípravě legislativního ukotvení a stanovení podmínek donáškové služby tak, aby byly podmínky donáškové služby jasné a transparentní a nedocházelo k výše popsaným rizikům a možnému ohrožení zdraví pacientů.

Zdroj: SÚKL
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.