RUBRIKY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

EK spustila bránu k zajištění interoperability národních aplikací pro vysledování kontaktů a varování

TAGY: #ec  #covid-19  #apps
14.09.2020, 20:30

Aby bylo možné plně využít potenciál mobilních aplikací pro vysledování blízkých kontaktů, které mohou pomoci přerušit řetězec koronavirových nákaz a zachránit životy, zřizuje Komise bránu k zajištění interoperability, která propojí národní aplikace v celé EU. Dnes bylo dosaženo významného milníku a skupina členských států začíná infrastrukturu testovat. Komise zahájila testy mezi backendovými servery oficiálních aplikací z České republiky, Dánska, Irska, Itálie, Lotyšska a Německa a nově zřízeným serverem brány.

Většina členských států v rámci opatření pro boj proti koronaviru spustila nebo plánuje spustit vnitrostátní aplikaci pro vysledování kontaktů a varování. Komise chce zřízením brány nabídnout evropské řešení, založené na decentralizované architektuře, k zajištění bezpečné výměny informací mezi backendovými systémy národních aplikací pro vysledování kontaktů a varování. Týká se to téměř všech takových aplikací, které byly v EU zavedeny. Brána je digitální infrastruktura, která zajišťuje vzájemné předávání informací mezi backendovými servery národních aplikací. Lze tak dosáhnout toho, že národní aplikace budou hladce fungovat i přes hranice. Stačí tedy, aby si uživatelé nainstalovali jen jednu aplikaci, a budou moci nahlásit pozitivní test nebo obdržet varování, i když cestují v zahraničí.

Brána bude efektivně přijímat náhodně volené identifikátory a předávat je mezi národními aplikacemi, aby se minimalizovalo množství vyměňovaných údajů a uživatelé tak spotřebovávali méně dat. Brána nebude zpracovávat žádné jiné informace než náhodné klíče generované národními aplikacemi. Vyměňované informace jsou pseudonymizovány, šifrovány, omezeny na nezbytné minimum a uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k vysledování šíření nákazy. Neumožňují identifikaci jednotlivých osob.

Zdroj: APATYKÁŘ®
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.