RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE ČR A VE SVĚTĚ

Litva mění podmínky reklamy na léčiva a doplňky stravy a omezuje farmareprezentanty

FOTO: APATYKÁŘ®

Litevský parlament schválil návrh novely zákona o léčivech z dílny Ministerstva zdravotnictví, která přináší velmi jasnou specifikaci rozdílů mezi reklamou na léčiva a doplňků stravy. To má zabránit lidem nebezpečně riskovat se svým zdravím tím, kdy namísto léčby použijí nevhodné nebo zcela zbytečné doplňky stravy.

Novela také specifikuje, kdy mohou obchodní zástupci firem navštěvovat zdravotnická zařízení a kdy ne.

Problematická reklama

Ministerstvo změny navrhlo proto, že léčiva jsou v Litvě často inzerována společně s doplňky stravy, které jsou však klasifikovány jako potraviny. Tím navozují u spotřebitelů dojem, že doplňky stravy jsou rovněž léčivé.

Konkrétně legislativa požaduje uvedení povinného dovětku na závěr reklamy („Prosím, přečtěte si pečlivě příbalovou informaci a používejte přípravek tak, jak je uvedeno. Nevhodné použítí léčiva může poškodit vaše zdraví“), což se týká také reklamy na doplňky stravy. To však u lidí navozuje dojem, že doplňky stravy jsou také léčiva.

V takových případech lidé na základě klamavé a zavádějící reklamy zakoupí doplňky stravy bez rozumného důvodu pro doplnění vitamínů či minerálů a pro léčbu a prevenci onemocnění, takže nemusejí vyhledat včasnou lékařskou péči a neužívají potřebná léčiva.

To může uškodit nejen jejich zdraví, ale také jde o velké další a zbytečné nebo nepřiměřené náklady, které způsobují neopodstatněnou nespokojenost veřejnosti s vysokými cenami léčivých přípravků. Ve skutečnosti se totiž velmi často jedná o doplňky stravy, jejichž ceny lidé kritizují, nikoli léčiv.

Omezení farmareprezentantů

Další změnou zákona, s cílem zvýšit transparentnost vztahů mezi farmaceutickými společnostmi a zdravotnickými zařízeními či zdravotníky, a zabránit případným dohodám o preskripci, bylo rozhodnuto omezit návštěvy farmareprezentantů ve zdravotnických zařízeních, kde se mohou osobně setkat s lékaři.

Reprezentanti budou moci poskytovat informace o svých přípravcích pouze na propagačních akcích ve zdravotnickém zařízení. Tím se má zabránit případným netransparentním dohodám, snížit vliv farmaceutických firem na lékařskou péči o pacienta, ale nemá současně omezit možnost lékařů získávat nové informace o léčivech prostřednictvím farmareprezentantů.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
11.06.2018
Čteno: 14027x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.