RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE ČR A VE SVĚTĚ

Američtí lékaři a lékárníci vytvořili systém pro zajištění potřebného očkování

FOTO: Fimea

Americká akademie porodníků a gynekologů (ACOG) doporučuje, aby porodníci a gynekologové zhodnotili stav očkování svých pacientů a doporučili a nabízeli potřebné vakcíny během běžných pacientských návštěv. Společně s Americkou asociací lékárníků proto vytvořila guideliny pro očkování se zapojením dalších partnerů, včetně lékáren.

Spolupráce s ostatními

Existuje mnoho dostupných zdrojů, které pomáhají porodníkům gynekologům udržovat zásoby vakcín v jejich ordinacích a současně maximalizovat úhradu ze zdravotního pojištění a snižovat tak náklady pacientů. Pro ty praxe, které nejsou schopné uskladnit a podávat očkování odborná společnost doporučuje, aby lékaři vyvinuli systém pro odeslání pacientů k očkování jinam.

Systém pro odesílání pacientů k očkování by měl obsahovat doporučení nebo předpis konkrétní vakcíny, kterou je potřeba aplikovat v určité časové lhůtě, konkrétní seznam míst, kde je vakcína nabízena a preferovat ta, která akceptují pojištění pacienta, a plán sledování a dokumentace toho, že pacientka dostala konkrétní vakcínu.

Národní asociace řetězcových lékáren společně s ACOG proto vytvořila několik tipů a možných strategií postupu. Ty jsou navrženy tak, aby nabídly užitečné návrhy při sestavování očkovacích doporučení, která fungují nejlépe pro tu či onu konkrétní praxi.

Revize vakcín

Podle doporučení by si měli lékaři zjistit, jaké očkovací látky, která nemají přímo v ordinaci, potřebují jejich pacienti. Určitě by ordinace měly držet skladem minimální množství vakcín proti chřipce, tetanu, záškrtu a černému kašli (Tdap) a rovněž proti lidského papilomaviru (HPV).

V závislosti na portfoliu pacientů může být nutné doplnit strukturu očkovacích látek rovněž o očkování proti pneumokokům, hepatitidě B, pásovému oparu, spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR), meningokokům a další.

Aktuální informace

Lékaři by měli používat screeningový nástroj, aby měli přesnou informaci o konkrétním věku a indikaci pro použití různých vakcín. Takový nástroj nabízí např. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Měli by si následně zjistit místa, jež nabízejí vakcíny, které nemá konkrétní ordinace k dispozici skladem. Může se jednat o sousední ordinaci, kliniku nebo nemocniční či veřejnou lékárnu, centrum cestovního očkování nebo jiného poskytovatele zdravotní péče.

Lékaři by si měli vypracovat seznam těchto míst (včetně adres, telefonického, mailového kontaktu či odkazu na web), uchovávat jeho neustále aktualizované kopie, které mohou rozdávat svým pacientům (zejména nepojištěným). Měli by si však dávat pozor na pojistné krytí, které se může lišit.

Maximálně využívat e-systém

Informace o možnosti poskytnutí seznamu by lékaři mohli uvádět i na receptech, které předepisují svým pacientům. Je-li to možné, lékaři by měli využívat v maximální možné míře elektronickou preskripci a elektronický lékařský záznam, kde bude vše jasně zaznamenáno.

Elektronický systém totiž umí mj. ohlídat i preskripci konkrétní vakcíny pro konkrétního pacienta na základě jeho pojistného plánu a umožňuje pacientovi vybrat si svou oblíbenou lékárnu.

Podání vakcíny by lékaři měli zapsat také do Národního imunizačního informačního registru (platný pro každý stát), do kterého jsou v mnoha státech povinny hlásit všechna očkování rovněž lékárny.

Elektronický systém lékaři jednoznačně umožňuje zjistit podaná očkování, zda byla aplikována ve správných intervalech či zda byla vynechána a je potřeba učinit následná opatření. Systém umí rovněž lékaře upozornit na nutnost podání vakcíny u konkrétního pacienta.

Pokud není systém využíván, pacienti mají být lékařem informováni, že je důležité poskytnout mu zpětnou vazbu o provedeném očkování. To je důležité zejména u některých typů očkování, u kterých je nutné dodržovat důsledně časový harmonogram (Tdap, chřipka).

Dokumentovat se, samozřejmě, musí také odmítnutí očkování pacientem pro možnost řešení další péče a hodnocení účinnosti očkování.

Tato nově vytvořená doporučení nemají právně závaznou povahu, nicméně odborná lékařská společnost jejich dodržování lékařům důrazně doporučuje.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
09.07.2018
Čteno: 13847x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.