RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE ČR A VE SVĚTĚ

Francouzské lékárny čelí narůstajícímu násilí

FOTO: FSPF

Počty hlášení o napadení a násilí na zdravotnických pracovnících rostou (v roce 2017 o 120). V přímém kontaktu s lidmi jsou veřejní lékárníci obětí urážek, hrozeb, vandalismu, fyzických útoků a loupeží. Vyplývá to z každoročního přehledu publikovaného francouzskou Národní asociací lékárníků.

Online hlášení

Od roku 2017 má asociace lepší přehled o útocích směřovaných na lékárníky, protože mohou být nahlášeny online z internetových stránek asociace. Asociace je tak mnohdy informována v reálném čase. Zdůrazňuje však, že je důležité útoky hlásit, aby nedocházelo k tomu, že se tyto činy stanou samozřejmostí.

Národní protokol podepsaný v roce 2011 posílil spolupráci mezi profesní asociací a příslušnými útvary v oblasti prevence násilí a řešení trestných činů pro bezpečnost zdravotnických pracovníků.

V této souvislosti je asociace znepokojena bezpečností výkonu farmaceutické profese a spoléhá se na síť bezpečnostních poradců jednotlivých departamentů, aby poskytli pomoc napadeným kolegům, kteří o ni požádají.

Od hlášení online si proto slibuje větší počet hlášení událostí, které dosud lékárníci telefonicky nehlásili, a tím i přesnější přehled o aktuální situaci.

Násilí i za přítomnosti pacientů

V roce 2017 obdržela Národní asociace lékárníků 212 hlášení (oproti 92 v roce 2016). Toto zvýšení počtu bezpochyby souvisí se zjednodušením procesu, který se nyní provádí online.

Z hlášení vyplývá, že pro útoky či loupeže není překážkou ani přítomnost pacientů – loni bylo hlášeno násilí v 75 % případů, i když byla lékárna byla otevřena (proti 65 % v roce 2016), a ve 38 % případů se tak stalo dokonce i v přítomnosti zákazníků.

V tomto kontextu se ukazuje, že zloděje a násilníky neodrazují příliš ani systémy ochrany zavedené v lékárnách. Téměř 80 % lékáren, na které se zaměřily útoky, bylo vybaveno kamerovým systémem či záznamem videa.

Urážky i střelné zbraně

Změny nastaly v důvodech násilí – zatímco celkově došlo k poklesu násilí souvisejícím se získáním návykových látek (6 % v roce 2017 oproti 8 % v roce 2016), nově jsou častěji hlášené útoky související s péčí o pacienty (problémy se špatně předepsanými předpisy, řešení sociálních výhod apod. – 12 %).

Stejně jako v předchozích letech byly nejčastějšími přestupky urážky a vyhrožování personálu, které představovaly téměř dvě třetiny hlášených útoků. V téměř 10 % případů byla použita střelná zbraň.

Dalším důkazem zostření agresivních událostí je zvýšení podílu ozbrojených loupeží ještě více než v roce 2016 (o 2 %), jde o téměř každou pátou událost. U 46 % hlášených útoků je pacient známý a ve většině případů jde dokonce o pravidelného návštěvníka (61 %).

Malé obce a periferie měst

Analýza přijatých hlášení ukázala, že násilné jednání v lékárně není většinou závažné co se týče fyzické újmy, ale na psychologické úrovni. V některých případech musely být dokonce oběti agrese hospitalizovány.

Stejně jako v předchozích letech se hlášené útoky vyskytly převážně v obcích s méně než 30 tis. obyvateli (59 %). Je třeba také poznamenat, že podíl agrese ve městech se 100-200 tis. obyvateli se dále zvýšil (ze 14 % v roce 2016 na 16 % v roce 2017). Více než tři čtvrtiny útoků se odehrávaly ve venkovských oblastech a na okrajích měst (57 %).

Zprávy pocházejí převážně z lékáren nacházejících se v regionech Île-de-France (12,7 %), Pays de la Loire (11,8 %) a Lorraine (9 %). V poměru k celkovému počtu lékáren v regionu to byly regiony Lorraine (2,6 %) a Bourgogne (2,2 %), kde se nejvíce projevovalo násilí.

Ušetřeny nezůstaly ani francouzské regiony mimo Francii (2,1 %).

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
11.07.2018
Čteno: 14131x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.