RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE ČR A VE SVĚTĚ

EAHP požaduje harmonizaci vigilančních hlášení a účast nemocničních lékárníků v tendrech

Foto: APATYKÁŘ®

Evropská asociace nemocničních lékárníků (EAHP) vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby zajistily účinnou implementaci nových předpisů o zdravotnických prostředcích s cílem zlepšit bezpečnost pacientů. Současně vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila ochranu před možným zneužitím předpisů o zdravotnických prostředcích.

Nová nařízení

Tendry a obstarávání zdravotnických prostředků v nemocničním prostředí se často provádějí pod vedením nemocničních lékárníků. Aby bylo zajištěno, že zdravotnické prostředky budou pro pacienty bezpečné, byl revidován evropský regulační režim pro jejich hodnocení, použití a vigilanci. Tato revize vedla na jaře 2017 k přijetí dvou nařízení o zdravotnických prostředcích.

EAHP obecně uvítala nová nařízení o zdravotnických prostředcích, neboť se zaměřují na zlepšení dohledu a sledovatelnosti zařízení po hodnocení. Dále se zabývají otázkou nekonzistentního uplatňování schvalovacích postupů oznámenými subjekty.

Požadavky EAHP

Navzdory úsilí Evropské komise o modernizaci stávajícího regulačního rámce vznikly určité obavy týkající se bezpečnosti zdravotnických prostředků. Vzhledem k těmto obavám zdůrazňuje EAHP některé klíčové prvky.

Asociace naléhavě žádá členské státy, aby harmonizovaly postupy pro vigilanční hlášení zdravotnickými pracovníky v souvislosti se zdravotnickými prostředky a stávajícími systémy hlášení o farmakovigilanci v souvislosti s léčivy.

Měly by být spuštěny i cílené informační kampaně s cílem povzbudit zdravotnické pracovníky a umožnit jim hlásit příslušným úřadům podezření na závažné události. Takové kampaně by měly rovněž zahrnovat informace o využívání evropské databáze zdravotnických prostředků (Eudamed).

EAHP navíc vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila ochranu před možným zneužitím předpisů o zdravotnických prostředcích. Během přechodného období by se měla věnovat zvláštní pozornost prostředkům obsahujícím léčivé přípravky, aby se zajistilo, že nebudou obcházeny robustní hodnotící postupy požadované u léčivých přípravků.

Nemocniční lékárníci jako základ

Pro úspěšné uplatňování nových předpisů je klíčová úzká spolupráce mezi zdravotnickými pracovníky. Nemocniční lékárníci by se proto měli podílet na výběru, výběrových řízeních a hodnocení zdravotnických prostředků v nemocničním sektoru společně s dalšími zdravotníky.

Zejména prostředky obsahující léčiva by neměly být obstarávány bez jejich odborných znalostí. Měli by být proto zainteresováni ve všech fázích procesů zadávání veřejných zakázek, aby zajistili kontinuitu poskytování nákladově efektivních a kvalitních léčiv a zdravotnických prostředků pacientům v úzké spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
11.02.2019
Čteno: 3520x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.